Det är mycket på gång hos EU-kommissionen skriver Johannes Jarlebring.

Hoppa till artikelns andra spalt.

MittEuropa »
Tio heta EU-förslag

EU-kommissionen kommer att föreslå nya regler för internet, lånemarknad och energianvändning. Vidare ska strejkrätten klargöras och handelsrelationerna med Kina ses över. Det skriver Johannes Jarlebring.

Ibland får man i Sverige intryck av att EU är långt borta och
ingenting att bry sig om. Vi har vant oss vid att jordbrukspolitiken
förblir dyr och ineffektiv och att Europaparlamentet för evigt pendlar
mellan Bryssel och Strasbourg.

Men den som tittar närmare på den europeiska dagordningen ser att det
under 2011 vankas en rad nya och spännande förslag. Min 10-i-topp-lista
identifierar förslag som kommissionen väntas anta under året och som
kan få en direkt effekt i svenska medborgares liv.

1. Internet regleras.
Nya regler om skydd av personuppgifter kommer att tvinga företag som
Facebook och Google att bli mer öppna med hur de använder de data som
lagras när du surfar på nätet och som sedan används för att visa
personligt utformad reklam på din dataskärm.

2. Lånemarknaden styrs upp.
Ett nytt förslag ska skärpa kraven på ansvarig utlåning. Kanske kommer
den exceptionellt växande svenska bolånen under kommissionens lupp;
vilka regler krävs för att skydda bolånekunderna från överdriven
belåning?

3. Strejkrätten klargörs. Kommissionen ska reda ut det
rättsliga läget efter Viking- och Laval-målen. Frågan som ska klargöras
är i vilken utsträckning fackföreningar får vidta stridsåtgärder utan
att de anses underminera rätten att etablera sig och leverera tjänster i
ett annat EU-land.

4. Spotify utomlands. Kommissionen
vill underlätta lansering av musik- och mediatjänster över gränserna.
Nationella organisationer för upphovsrätt, såsom STIM, ska samarbeta
tätare och få ett gemensamt regelverk för att bättre svara mot behoven
hos företag som Spotify och Voddler.

5. Företagsledningar synas.
Bland annat för att förebygga nya finanskriser vill kommissionen införa
skärpta krav på ledningsstrukturer i privata företag. Samtidigt vill
man vidta åtgärder för att underlätta investeringar över gränser. Om
Sveriges unika system för ägarkontroll (med A-aktier som ger större
rösträtt än B-aktier) synas i sömmarna kan anrika familjer som
Wallenberg sättas i gungning.

6. Murar mot Kina. Företag
som ABB har nyligen hävdat att Kina reser dolda handelshinder för
europeiska företag som vill arbeta i Kina. Kommissionen har reagerat på
detta och vill hota kineserna med europeiska murar mot viktiga kinesiska
varor för att tvinga dem till större öppenhet. Kommer strategin att
leda till handelskring eller ökad frihandel?

7. Snålare energianvändning.
En ny plan för energieffektivitet ska lägga fast strängare riktlinjer
för byggnader, transporter och industri- och energisektorn. Eventuellt
kommer även initiativ om infrastruktur för elfordon och stöd för den i
Sverige viktiga fjärrvärmen.

8. Europa befästs. Nya
förslag om kontroll vid Europas gränser syftar till försvåra för
terrorister och illegala invandrare. Med inspiration från USA:s nya
system för gränskontroll, överväger kommissionen systematisk insamling
av fingeravtryck från alla som saknar EU-pass.

9. Längre arbetstider.
Det direktiv som reglerar arbetstider ska ses över så att bland andra
läkare och brandmän ska få arbeta längre. I dag räkas jourtid (perioder
då en brandman ofta inte alls arbetar utan vilar) in i arbetstiden
vilket gör att de har tvingats till korta pass.

10. SJ granskas. Tågtrafik
kommer att ägnas uppmärksamhet genom lagstiftningsförslag om bättre
tillträde till järnvägsmarknaden, liksom en översyn av organisationen av
järnvägsmarknaden. Kommissionär Siim Kallas har nyligen förklarat att
julhelgens kaos och förseningar var oacceptabelt.

Listan bygger på
ett urval av kommissionens planerade förslag för 2011. Urvalet baseras
på min bedömning av vilka frågor som är särskilt viktiga för enskilda
individer, företag och organisationer i Sverige. Jag har valt att inte
nämna exempelvis förhandlingarna om EU:s långtidsbudget, vilken förvisso
är viktig för Sverige, men sannolikt inte får en tydlig och direkt
effekt för enskilda.

MITTEUROPA

MittEuropa uppdateras inte mer.