Hoppa till artikelns andra spalt.

”Merkel och Sarkozy splittrar EU”

EU-parlamentet vädrade missnöje. EU-samarbetet är under attack på grund av Angela Merkel och Nicolas Sarkozys allt tätare samarbete, anser flera EU-parlamentariker.

När EU-parlamentet på tisdagen debatterade den föreslagna förändringen av Lissabonfördraget för att skapa en permanent räddningsfond i Europa framgick det att flera EU-parlamentariker anser att samarbetet mellan Angela Merkel och Nicolas Sarkozy hotar att dra isär EU-länderna.

– Det vore fel om vi bygger upp parallella strukturer som glider isär efterhand och som på lång sikt gör att hela bygget inte längre kan hållas ihop. Det måste undvikas till varje pris, sade den tyske konservative politikern Elmar Brok.

För ett par veckor sedan lade Merkel och Sarkozy på ett EU-toppmöte fram ett förslag om en ny konkurrenskraftpakt utan att konsultera de andra stats- och regeringscheferna i förväg och i oktober förra året slog de de flesta med häpnad när de lade fram ett förslag på att göra en ändring i Lissabonfördraget för att skapa en ekonomisk räddningsfond.

EU-parlamentarikerna är oroade över att deras roll när det kommer till att utforma nya krishanteringssystem och regleringar tonas ned. Den oron delades av EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso, som samtidigt menade att det gäller att gilla läget.

– Är det så att vi kan stödja något som kanske inte helt är i enlighet med gemenskapsmetoden, men som ger oss instrument att motarbeta kriser, och som inte finns i fördraget? Kommissionen svarar ja på den frågan, sade Barroso.

Guy Verhofstadt, gruppledare för den liberala gruppen, pekade på konkreta siffror som i hans mening bevisade att gemenskapsmetoden, där EU-kommissionen har en styrande roll, fungerar bättre än den mellanstatliga vägen: de obligationer som såldes i januari inom ramen för stabilitetsmekanismen EFSM, som hanteras av kommissionen, har en lägre ränta än de som såldes samma månad inom ramen för den tillfälliga räddningsfonden, EFSF, som hanteras av medlemsstaterna.

Parlamentarikerna uppmanade också ministerrådet att komma med mer information om hur den permanente räddningsfonden ska se ut så att parlamentet kan komma med sina åsikter inför EU-toppmötet den 24 mars.