Europaparlamentets inflytande över EUs budget preciseras

Det ungerska ordförandeskapet planerar att nå en överenskommelse med Europaparlamentet om deras roll i arbetet med EUs långtidsbudget. Anledningen är att kommande ordförandeländer ska kunna fokusera mer på innehållet i budgeten än utförandet av den.

I och med Lissabonfördraget gavs Europaparlamentet fler befogenheter, bland annat planering av långtidsbudgeten. Därför kommer nästa budgetplan inte att komma till på det vanliga sättet, med en institution i taget som fattar beslut, utan Europaparlamentet kommer vara med från början.

Ungerska statsministern Enikö Györi sade att ordförandeskapet planerar att lägga fram ett förslag i slutet av juni på hur Europaparlamentets delaktighet i budgetplaneringen ska se ut. EUs långtidsbudget sträcker sig över sju år, den nuvarande går ut 2013.