Hoppa till artikelns andra spalt.

”Homosexualitet är ett europeiskt påhitt”

Moldavien röstar i nästa vecka om en ny antidiskrimineringslag men en debatt har blossat upp om framförallt homosexuellas rättigheter.

I ett försök att närma sig EU har regeringen i Moldavien lagt fram ett förslag på en antidiskrimineringslag. Lagen skulle förbjuda diskriminering på grund av bland annat kön, hudfärg och sexuell läggning. Detta har inte tagits emot väl av konservativa grupper. Den amerikanske pastorn och anti-gay aktivisten Scott Lively åkte till Moldaviens huvudstad Chisinau i januari för att varna landet för konsekvenserna om lagen går igenom.

– Den här lagen är bara ett frö. När den har blivit planterad i ett land växer den upp till ett stort träd som bär giftig frukt, säger Scott Lively till Radio Free Europe/Radio Liberty.

Nästa vecka röstar parlamentet om diskrimineringslagen men för tillfället har både det Kommunistiska partiet och ett av de tre ledande partierna, Liberaldemokraterna, sagt att de ska rösta nej.

– I parlamentet tycker många att homosexualitet är ett europeiskt påhitt. Folket i Moldavien är inte särskilt tolerant överlag och det är en informationsfråga. Man lyssnar mest på kyrkan, säger Anna Ekberg, departementssekreterare på Utrikesdepartementet och ansvarig för Moldavien.

Eventuellt kan parlamentet välja att rösta igenom lagen utan ett förbud mot diskriminering på grund av sexuell läggning, men ingen vet i dag hur det kommer att gå.

– EU kommer att fortsätta med påtryckningar om en antidiskrimineringslag, utan undantag, säger Anna Ekberg.