Annons

Cecilia Malmström

Hoppa till artikelns andra spalt.

Malmströms datainsamling sågas

EU-kommissionär Cecilia Malmströms förslag om att samla in personuppgifter på alla som flyger in och ut ur EU kritiseras av den europeiska datatillsynsmannen Peter Hustinx.

Den 2 februari i år lade EU-kommissionär Cecilia Malmström fram ett förslag som går ut på att alla flygbolag i EU ska spara uppgifter på människor som reser in och ut ur ett land från länder som inte tillhör EU, även kallat PNR (Personal Name Record).

Uppgifterna som ska samlas in är till exempel namn, adress, telefonnummer, kontokortnummer och så vidare. Totalt 19 olika typer av uppgifter ska sparas.

Peter Hustinx har nu utvärderat förslaget och kommer fram till att EU-kommissionen inte kan motivera nyttan med att systematiskt och storskaligt samla in alla passagerares uppgifter.

– Flygpassagerarnas personuppgifter kan säkert vara nödvändiga för brottsbekämpande ändamål när det finns ett allvarligt hot som stöds av konkreta bevis. Det är det systematiska och urskillningslösa användandet av dem som väcker särskilda farhågor, säger han i en kommentar.

Peter Hustinx föreslår att syftet med insamlingen av uppgifterna begränsas till ett mindre antal allvarliga brott, att ingen data ska förvaras mer än 30 dagar och att ett bättre skydd av uppgifterna tas fram.

PNR-systemet började användas av brottsbekämpande myndigheter i allt större utsträckning efter terroristattackerna i USA 2001. Men EU-kommissionens förslag gick utöver endast terroristbekämpning: uppgifterna ska kunna användas för utredningar där straffet är minst tre års fängelse. EU-kommissionär Cecilia Malmström menar att passageraruppgifterna är nödvändiga för att bekämpa grov kriminalitet.