Saco säger i dag ja till den i fackliga sammanhang kontroversiella euro plus-pakten.

Bild: Peter Rosén

Hoppa till artikelns andra spalt.

Facklig splittring kring euro plus-pakten

Saco överger sin kritiska hållning till euro plus-pakten om hur EU-ländernas ekonomier ska samordnas och uppmanar Sverige att gå med. LO och TCO säger som Europafacket nej till pakten.

Akademikernas centralorganisation Saco säger i dag att Sverige bör gå med i euro plus-pakten som ett sätt att samordna EU-ländernas ekonomi. I ett pressmeddelande på fredagen skriver Saco att eftersom pakten ändrats sedan den ursprungliga versionen lades fram, där skrivningar om varje lands suveränitet nu finns med, borde den nordiska modellen med fria parter som sluter kollektivavtal inte längre vara hotad.

– Då är det bättre att vara med och påverka den fortsatta utvecklingen än att stå utanför utan inflytande. På så sätt kan också framtida ingrepp i vår kollektivavtalsmodell motverkas, säger Sacos ordförande Anna Ekström.

Tjänstemannafacket TCO och LO står dock fast vid Europafackets kritiska hållning som upprepades så sent som för en vecka sedan. Europafacket invänder mot euro plus-pakten då de anser den vara ett hot mot parternas oberoende vid lönebildningen, att pakten vill se decentraliserade löneförhandlingar och att löner för offentliganställda i krisländer ska sänkas.

Men Saco är inte ensam med sin nya ståndpunkt om pakten.

– I Danmark säger de tre facken ja till att gå med i pakten och även i Finland är facket på väg åt samma håll, säger Anders Nordström, generalsekreterare vid Nordens fackliga samorganisation.

Vad beror det på att svenska fack fram till i dag varit så entydigt kritiska till pakten?

– Det kan vara svårt att spekulera i politiska och kulturella skillnader. Men Finland har euron och Danmark har en fast valutakurs mot euron. Det gör att de upplever ett större behov av ordning och reda mera in på skinnet, medan man med en flytande växelkurs som i Sverige inte upplever det på samma sätt, säger Anders Nordström.