Staty i Budapest, Ungerns huvudstad.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Juridiska experter oroade över Ungern

En expertgrupp i Europarådet, Venedigkommissionen, kommer att lämna en kritisk rapport om Ungerns nya konstitution inom kort.

För drygt en månad sedan antog Ungerns parlament en ny konstitution som har fått omfattande kritik både i Ungern och utifrån. Regeringspartiet Fidesz har över två tredjedels majoritet och kan därmed själva driva igenom nya lagar. Oppositionen bojkottade samtalen om konstitutionen med regeringspartiet Fidesz eftersom man ansåg att insynen i hur den togs fram var för dålig.

Nu arbetar juridiska experter i Venedigkommissionen, en rådgivande grupp till Europarådet, med en utvärdering av Ungerns konstitution. I mitten av juni ska utlåtandet vara klart. Thomas Marker, sekreterare i Venedigkommissionen, säger att trots att utlåtandet ännu inte är färdigt står det klart att kritik kommer att framföras.

– Definitionen av nationen tycks utesluta minoriteter och det skydd av ungrare som lever utomlands kan tolkas som att man ingriper i andra länders interna frågor, sade Thomas Marker vid en utfrågning i EU-parlamentets utskott för mänskliga rättigheter i dag.

Venedigkommissionen lämnade redan i slutet av mars ett utlåtande om tre specifika frågor i konstitutionen på uppdrag av den ungerska regeringen.  Redan då fick regeringen kritik. Kommissionen skriver att trots samtal med de ungerska myndigheterna var det svårt att producera en detaljerad rapport eftersom det inte fanns något färdigt förslag till konstitution. Det kom först den 14 mars och redan fem veckor senare röstades den igenom av Fidesz-partiets ledamöter. ”Det strikta tidsschemat för antagandet är en allvarlig källa till oro och har tagits upp av många aktörer kommissionen har talat med”, skriver rapportörerna.

– Fem veckor är inte tillräckligt, inte för parlamentet och inte för civilsamhället. Visst pågick diskussioner innan men en seriös diskussion kan endast föras med ett färdigt förslag, säger Marker.

Enligt Marker tittar kommissionen på flera kontroversiella delar i konstitutionen. Bland annat finns ett absolut skydd för ”ofödda liv”, livstidsstraff utan möjlighet till benådan, äktenskapet definieras som endast möjligt mellan man och kvinna samt att den inte nämner sexuell läggning som en grund för diskriminering.

Dessutom kommer ett 30-tal lagar att kräva en två tredjedelars majoritet för att ändras, så kallade kardinallagar. Det handlar bland annat om pensionsregler, enligt Marker. Sannolikheten för att ett parti åter kommer att kunna få en så stor majoritet är liten, vilket gör att framtida regeringars handlingsfrihet begränsas.

Den ungerska Fidesz-ledamoten Kinga Gál anser inte att det är upp till EU-parlamentet att diskutera den ungerska konstitutionen.

– Om vi ska göra det bör vi diskutera även andra länders författningar. Konstitutionen är ett suveränt beslut för varje land. Naturligtvis ska de vara i linje med internationella konventioner, men det är inget problem för Ungern, sade Kinga Gál.

Men andra ledamöter höll inte med. Nederländska liberalen Sophia in 't Veld menade att precis som att kandidatländers respekt för minoriteter och mänskliga rättigheter nagelfars måste nuvarande EU-länder kunna bli föremål för samma kontroll.