Kvinnor leder Europafacket

Europafacket ska kampanja för lika lön och lika rättigheter för utländska och inhemska löntagare samt för rätten till stridsåtgärder över nationsgränserna. Det blev några av besluten på fackets kongress som avslutades på torsdagen.

Andra frågor som ska lyftas fram är att respekten för kollektivavtal på EU-nivå måste få ett bättre genomslag i medlemsländerna. Enligt facket ligger hindren i att nationella arbetsgivarorganisationer reserverar sig och att vissa regeringar är ointresserade men det finns också okunskap om innehållet i de europeiska avtalen.

– När arbetsgivare och fack enats såväl om vilka frågor de vill lösa på EU-nivå, som hur de ska lösas, är det inte rimligt att nationella organisationer sedan förhindrar att överenskommelserna blir verklighet, säger Lise-Lotte Lenberg chef för LO:s internationella enhet i ett pressmeddelande.

Spanjoren Ignacio Fernández Toxo valdes till ny ordförande efter Wanja Lundby-Wedin och till ny generalsekreterare utsågs Bernadette Ségol från Frankrike. Svenska Veronica Nilsson från TCO valdes också in i ledningen som nu för första gången har en majoritet av kvinnor.

Europafacket består av 82 medlemsorganisationer från 36 länder och representerar totalt cirka 60 miljoner löntagare i Europa.