Politisk deklaration om utökat samarbete undertecknas av utrikesministrarna Carl Bildt och Radosław Sikorski.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige och Polen går arm i arm

Sverige och Polen ska fördjupa sitt politiska samarbete i EU. Det står klart sedan länderna i veckan undertecknade en politisk deklaration om ett breddat samarbete.

Under ett möte i Warszawa på onsdagen undertecknade utrikesministrarna för Sverige och Polen en politisk deklaration om fördjupat samarbete inom en rad olika områden. Deklarationen, som antas bara kort innan Polen i juli tar över ordförandeklubban i EU, sträcker sig framåt på obestämd tid. 

Sedan tidigare är Polen och Sverige faddrar för EU:s östliga partnerskap som syftar till demokratisering och ekonomisk reformering av gamla sovjetländer. Till detta ska nu läggas demokratiseringen av norra Afrika.

– Sverige har en lång tradition av stöd till utvecklingsländer och vi har erfarenheter av övergång till demokrati för tjugo år sedan, något vi nu kan kombinera i norra Afrika, säger Ewa Debska, Polens viceambassadör i Stockholm.

Det fördjupade politiska samarbetet har ingen egen budget utan handlar om att samordna länderna där de tycker lika eller har gemensamma ekonomiska intressen. Här nämns att förebygga framtida ekonomiska kriser i EU, reformprogrammet EU2020, migration- och asylfrågor, FN och tekniska lösningar för ökad energieffektivitet. 

– Det är viktigt att göra ett avtryck i de olika diskussionerna inom den Europeiska unionen, säger Ewa Debska.

Utrikes- och säkerhetspolitik är ett annat område som deklarationen pekar ut som ett samarbetsområde. Här handlar det bland annat om utbyte och seminarier mellan experter eller politiska samtal. Men det kan också handla om upphandling av försvarsmateriel.

– Gemensamma militärövningar kan vara något som kan komma inom ramen för avtalet. Det gäller även säkerhetsfrågor för Östersjöregionen eller hur EU:s nya utrikestjänst ska stärkas, säger Ewa Debska.

Veckans avtal kommer efter flera års samarbete och det faktum att Polen och Sverige i flera tunga EU-frågor har en likartad syn.

Sverige är det enda nordiska land som har ett avtal om fördjupat samarbete med Polen. Även Nederländerna och Spanien har liknande avtal.