Ökat barnafödande är avgörande om inte 13 EU-länder med Tyskland i spetsen ska få se sin befolkning minska.

Ökat barnafödande är avgörande om inte 13 EU-länder med Tyskland i spetsen ska få se sin befolkning minska.

Kraftig befolkningsminskning väntar Tyskland

Om 50 år har den tyska befolkningen minskat med nästan 20 procent medan Storbritannien blir EU:s mest befolkade land. Även Sverige kommer att tillhöra vinnarna i befolkningsracet. >>> Behövs det fler barn i EU? - rösta <<<

Tyskland som i dag har EU:s största befolkning kommer att tappa hela 15 miljoner invånare fram till 2060 och får se sig omsprunget av både Frankrike och Storbritannien vad gäller antalet invånare. Det visar en prognos från EU:s statistikinstitut Eurostat som släpptes i dag.

– Att Tyskland tappar beror som i många europeiska länder på att det föds för lite barn. Det var länge sedan de reproducerade sin befolkning, säger Roger Andersson professor i kulturgeografi vid Uppsala universitet.

Spanien som även spås öka sin befolkning väntas bli Europas ålderdomshem med nästan 15 procent av befolkningen över 80 år medan Sverige, med knappt 10 procent åldringar, blir Spaniens motsats. Även andra länder på EU:s varmare breddgrader, som Italien, Grekland och Portugal får en högre andel äldre.

Bortsett från Tyskland är det dagens fattigaste EU-länder som kommer att vara de stora förlorarna i befolkningsracet medan det omvända gäller för de rikare EU-länderna.

Vid sidan om barnafödandet kan inställningen till invandring ha en betydelse. Exempelvis spås restriktiva invandringsländer som Danmark och Finland bara öka runt sju procent medan Sverige och Norge ökar med 15 procent respektive 23 procent.

– Vi har fortfarande rätt höga födelsetal i Norden jämfört med Kontinental- och Sydeuropa. Skillnaden mellan Sverige och Finland beror på migration. Men att helt ersätta barnafödande med invandring är i praktiken omöjligt för det rör sig om enorma volymer, säger Roger Andersson.

Om beräkningen slår in kommer 14 EU-länder i väst fått ökad befolkning 2060 medan 13 länder i östra EU får se en minskning. Med dagens medlemsländer kommer befolkningstalen i EU att nå sin topp på 525 miljoner människor år 2040.