Fortkörare ska haffas lättare i EU

För åtta typer av trafikbrott kommer polisen i EU-länderna att lättare kunna bötfälla även syndande turister på tillfälligt besök utomlands. 

Den som tror att det är lättare att komma undan med fortkörning utomlands än hemma i Sverige får börja tänka om. Om senast två år blir det möjligt för polisen i hela EU att komma åt trafikligister som syndar när de är i ett annat land än sitt eget. Efter ett beslut i EU-parlamentet på onsdagen listas åtta brott där polisen får större möjligheter att samarbeta över gränserna.

Det handlar bland annat om fortkörning, rattonykterhet och rödljuskörning. Svenska semesterfirare får särskilt se upp för otillåten användning av mobiltelefoner vid ratten – något som i merparten av EU-länderna är helt förbjudet.

Enligt EU-kommissionen är trafikförbrytare från ett främmande land överrepresenterade i länderna runt om i EU, vilket man tror bero på att det är svårt för polisen att komma åt förbrytare om de inte tas på bar gärning.

– Efter mer än tre års debatt är det här ett första, mycket viktigt steg mot att avskaffa känslan av straffrihet som vissa förare har och mot att minska antalet dödsoffer på våra vägar, sade den ansvarige ledamoten Inés Ayala Sender efter beslutet.

Genom beslutet kommer de nationella myndigheterna att behöva lämna registreringsuppgifter till polisen i det land där brottet begåtts genom ett system för informationsutbyte, som ursprungligen skapades för att bekämpa organiserad brottslighet. Därefter kan polisen skicka ett brev till föraren eller bilens ägare för att informera om brottet och påföljden som väntar.

Personuppgifterna på den som har blivit straffad ska enligt beslutet raderas direkt efter att fallet har avslutats.

Direktivet måste nu godkännas enhälligt av EU:s medlemsländer. Storbritannien och Irland har valt att inte införa de nya reglerna. Det gör även Danmark eftersom landet inte deltar i EU:s polissamarbeten. Därefter har alla länder två år på sig att genomföra ändringarna.