Hoppa till artikelns andra spalt.

38 organisationer vill stoppa Malmströms datalagring

38 organisationer, däribland Europeiska journalistfederationen, uppmanar EU-kommissionär Cecilia Malmström att avbryta EU:s datalagring med hänvisning till de mänskliga rättigheterna.
 

Inför att EU-kommissionen ska lägga fram ett förslag på ett omarbetat datalagringsdirektiv i början på 2012 skriver 38 organisationer, främst journalist- och integritetsgrupper, att kommissionen hittills har misslyckats med att visa att datalagringen är nödvändig.

Organisationerna skriver att registreringen och lagringen av all internettrafik, alla sms och telefonsamtal en person gör, inte är proportionerlig givet de kränkningar av privatlivet det innebär. Därför måste kommissionen överväga att förbjuda omfattande datalagring i Europa eller i varje fall låta varje land avgöra självt minimitiden som uppgifterna ska lagras.

Sverige är ett av fyra länder som ännu inte har genomfört direktivet. EU-kommissionen har därför stämt Sverige i EU-domstolen.