Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU förstärker sina gränser

EU:s gränsbevakningsbyrå Frontex förstärks efter ett beslut i EU-parlamentet. Nu kommer Frontex att kunna både hyra och köpa sin egen utrustning.

Det blir en stor skillnad för gränsbevakningsbyrån som inrättades 2005. I dag har Frontex inga egna gränsvakter eller utrustning – allt samlas ihop från villiga medlemsländer. Nu blir det alltså möjligt för Frontex att både hyra och köpa in utrustning som båtar, helikoptrar eller plan.

Frontex ska också stärka sitt arbete med mänskliga rättigheter genom att ett speciellt ombud för grundläggande fri- och rättigheter utses. 
 
Människorättsorganisationen Amnesty International har tidigare kritiserat att ombudet anställs direkt av Frontex och att inte avvisningar kommer att granskas av en extern, självständig instans.