Annons

Arkivbild. EU är bra för ländernas offentliga finanser men inte euron, anser medborgare i ett urval av EU-stater.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Européer kritiska till euron och överstatlighet

De flesta euromedborgare anser att euron är dålig för deras lands ekonomi. Ökad överstatlighet över ländernas budgetpolitik avvisas också men inte en stabilitetsfond för krisländer. Det visar en färsk opinionsundersökning.

Slovakien är det enda landet i ett urval euroländer där en majoritet av medborgarna anser att euron har varit bra för statens finanser. Medan det väger ganska jämt mellan de som anser att euron är bra och de som anser att den är dålig för landets offentliga finanser i Tyskland, Italien och Nederländerna finns det  en eurokritisk majoritet i Spanien, Frankrike och Portugal. Minst stöd i frågan har euron i länderna utanför valutaunionen som Storbritannien och Sverige där 77 procent respektive 67 procent anser att euron skulle ha en negativ inverkan på ländernas statsbudgetar.

På frågan om EU ska ha större inflytande över medlemsstaternas budgetpolitik är det bara i Tyskland det finns en majoritet för det. I Italien står det och väger mellan de som är för och de som är emot. I övriga länder i undersökning fanns det ett tydligt stöd hos medborgarna för att länderna själva ska bestämma över sin budget. Starkast motstånd mot en EU-inblandning i budgetpolitiken finns i Sverige (75 %) och i Storbritannien (84 %).

Annons

En stor majoritet 67 procent i de undersökta 12 EU-länderna anser däremot att EU har en positiv effekt på landets ekonomi jämfört med 24 procent som anser att medlemskapet hade en dålig inverkan.

Lika så tycker en majoritet på 60 procent att det egna landet ska bidra till en stabilitetsfond där behövande EU-länder kan få ekonomiskt hjälp. Störst stöd för det finns i Italien (76 %) och Frankrike (70 %). I Tyskland, där kritiken mot utlåning till krisländer varit stor, vill enligt undersökningen 50 procent av befolkningen att landet ska vara med och bidra. I Sverige stöds en sådan fond av 63 procent.