Cecilia Malmström har lagt ett kontroversiellt förslag om gränskontroller.

Bild: EU-kommissionen.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Malmström utmanar om gränskontroller

EU-kommissonen vill att inget land ska kunna införa tillfälliga gränskontroller i mer än fem dagar utan godkännande på EU-nivå. Men motståndet från flera EU-länder är hårt.

 

Den holländske journalisten Stefan de Vries tog i tisdags tåget mellan Bryssel och Amsterdam. Strax efter att han passerat den holländska gränsen steg ett par polismän fram och bad alla passagerare att ta fram sina pass. Men Stefan de Vries, som vet att gränskontroller inte är tillåtna i Schengenområdet, sade nej och frågade varför de ville se passet.

– Vi kontrollerar så att inte illegala invandrare tar sig in i landet, svarade polismannen.

Schengenreglerna, som för drygt 20 år sedan avskaffade alla gränskontroller mellan de länder som är med, har orsakat hårda diskussioner i Europa det senaste halvåret. När flyktingar från Tunisien och Libyen anlände till Italiens kuster i januari började Italien att utfärda tillfälliga uppehållstillstånd till tusentals människor, vilket gjorde att Frankrike nästan stängde vissa gränsövergångar.

I somras beslöt Danmark att utöka antalet poliskontroller vid gränserna till Sverige och Danmark, med motiveringen att kriminaliteten skulle bekämpas. Båda händelserna har kritiserats av EU-kommissionen, Schengenavtalets främste försvarare, och Danmarks agerande orsakade en diplomatisk dispyt med Tyskland.

Mot den bakgrunden föreslog EU-kommissionär Cecilia Malmström i dag förändringar av Schengenreglerna. I framtiden ska inget EU-land kunna införa tillfälliga gränskontroller i mer än fem dagar utan att få ett godkännande på EU-nivå. En expertgrupp ska inom det som kallas kommittologi kunna godkänna eller avslå ett lands ansökan om att få ha förstärkta gränskontroller inom EU. Kommissionen ska också kunna göra oanmälda granskningar av hur länderna sköter gränskontrollerna och analysen ska diskuteras av EU-parlamentet och ministerrådet två gånger per år.

– Förslagen innebär att det införs en europeisk beslutsmekanism, vilket kommer att stärka medlemsländernas ömsesidiga förtroende och göra det lättare att hantera framtida problem och oförutsedda händelser inom Schengenområdet, sade EU-kommissionär Cecilia Malmström när hon lade fram förslaget i Bryssel.

De senaste fem åren har länder i Schengenområdet infört gränskontroller vid 26 tillfällen, där Frankrike ligger i topp med sju gånger följt av Finland och Tyskland. En stor majoritet handlar om planlagda händelser som toppmöten och sportevenemang och ett fåtal om plötsliga situationer som demonstrationer eller terroristattacken i Norge i juli då både Sverige och Norge införde kontroller.

Men inte många länder vill lämna över makten att bestämma över sina egna gränser till EU. Frankrike, Tyskland och Spaniens inrikesministrar har redan innan förslaget lagts sagt ifrån och länder som Nederländerna och Italien lär inte heller vara entusiastiska.

Cecilia Malmström kan däremot räkna med stöd från EU-parlamentet, där de stora partigrupperna ställer sig bakom förslaget. Även de som i grunden är skeptiska till att överföra makt från nationell till EU-nivå.

– Jag är ingen älskare av överstatlighet, men den fria rörligheten är en av de saker jag tycker är viktig att bevara. Då ska ett land inte kunna sätta upp gränskontroller bara för att skydda sig mot flyktingströmmar. Jag upplever redan att man bygger murar runt EU, men vad Danmark och andra länder gör är att man bygger murar inom EU, säger Anna Hedh (S), ledamot i EU-parlamentets utskott för rättsliga frågor.