Annons

Arkivbild: Efter omröstning antog EU-parlamentet nya hårdare lagar för ekonomisk styrning .

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ny lagar ökar EU:s ekonomiska styrning

EU-parlamentet antog i dag sex lagförslag som gör att EU-ländernas ekonomier kommer att granskas hårdare.

EU-parlamentet röstade på onsdagen ja till sex olika lagförslag som stärker EU:s kontroll över EU-ländernas ekonomier. De nya reglerna gör att länder som har euron som valuta riskerar hårdare straff om de inte håller sig inom reglerna för den så kallade stabilitets- och tillväxtpakten och sätter en ytterligare press på länder att minska sina statsskulder och budgetunderskott.

Nya straff införs också för länder som fuskar med statistiken och EU-parlamentet får rätt att fråga ut medlemsstaternas finansministrar.

I ingen av de sex olika omröstningarna var majoriteten mindre än 85 röster, vilket var något större majoritet än väntat.

Från parlamentets socialistgrupp var förhandsbeskedet ett tydligt nej till förlagen. In i det sista var det osäkert hur den svenska socialdemokratiska gruppen skulle ställa sig. Olle Ludvigson hade tidigt gett sitt stöd för paketet. Vid dagens omröstning anslöt sig även Åsa Westlund och Göran Färm till den linjen medan Marita Ulvskog och Anna Hedh i ett fall röstade ja men i övrigt lade ner sina röster.

De svenskar som röstade nej till något av de sex förslagen var Christian Engström (PP), Carl Schlyter (MP) och Isabella Lövin (MP).