EU-politiker sätter upp antimaffiakommitté

Europaparlamentet kräver att EU skärper lagstiftningen mot maffialiknande organisationer. För att kartlägga konsekvenserna av gränsöverskridande kriminalitet ska parlamentet inrätta en särskild politisk kommitté.

På tisdagen antog Europaparlamentet i Strasbourg en begäran riktad till EU-kommissionen att ta fram lagförslag som skärper kampen mot gränsöverskridande brottslighet inklusive maffialiknande organisationer. Bland annat behöver EU-fonder bättre skydd och det behövs strängare regler mot pengatvätt och bättre möjligheter att följa och spåra pengaflöden.

– Organiserad brottslighet är det största hotet mot säkerheten i EU. Huvuduppgiften är att ta bort de kriminella organisationernas tillgångar och minska vinsten på deras aktiviteter, sade den italienska liberalen Sonia Alfano i Europaparlamentet.

I beslutet, som antogs med röstsiffrorna 584 mot 6, ligger en ovanlig begäran till parlamentets talman att en ny och särskild kommitté ska bildas i Europaparlamentet. Syftet är att skapa ett fokus på negativa sociala och ekonomiska följdverkningar av organiserad brottslighet i Europa.