Hoppa till artikelns andra spalt.

Europeisk kultur kan få miljarder

Drygt 15 miljarder kronor föreslår EU-kommissionen att det ska satsas på europeisk kultur under kommande sju år.

Programmet Kreativa Europa ska mellan 2014 och 2020 ge stöd åt människor som jobbar med film, tv, kultur, musik, scenkonst och kulturarv.

– Den här satsningen hjälper tiotusentals kultur- och filmarbetare att utnyttja den inre marknaden på bästa sätt och nå ut till en bredare publik i och utanför Europa, sade EU:s kulturkommissionär Androulla Vassiliou i ett uttalande på onsdagen.

Förslaget, som innebär en ökning med 37 procent jämfört med nuvarande anslag, ska närmast diskuteras i ministerrådet och Europaparlamentet inför deras beslut om budgetramarna för 2014–2020.