Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenskt kommunalråd betonar livslångt lärande i EU

Livslångt lärande i fokus när svensk kommunpolitiker från Ovanåkers kommun svarar på EU:s förslag om utbildningsmål för 2020.

Yoomi Renström (S), kommunalråd från Ovanåkers kommun och ledamot av EU:s regionkommitté , har utsetts för att skriva regionkommitténs svar till EU-kommissionens förslag om utbildningsprogrammet Erasmus for all, som presenterades i förra veckan.

Hon tänker särskilt lyfta fram idéen om det livslånga lärandet.

– I Sverige har vi en lång tradition av livslångt lärande. Möjligheter för ett lärande genom hela livet är ett perspektiv som jag kommer arbeta för att lyfta fram i vår slutgiltiga rekommendation, säger Yoomi Renström i ett uttalande.

Ett tätare samarbete mellan utbildningar och arbetsplatser i Europa är en del av programmet. Närmare 12 000 svenskar fick 2010 EU-bidrag för studier, praktik och volontärarbete utomlands.

– Många unga i Sverige och Europa är idag utan jobb och en prioriterad fråga för EU bör därför vara att fokusera på att skapa möjligheter för unga att komma in på arbetsmarknaden och att se möjligheterna att arbeta i hela Europa, säger Yoomi Renström.