EU-kommissionär Cecilia Malmström vill se en solidariskare flyktingfördelning.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Malmström: Flyktingansvaret måste delas av alla

En ny varningsmekanism ska hitta brister i dagens asylsystem.

Som en följd av vårens och sommarens stora flyktingströmmar till EU-länder presenterade EU-kommissionär Cecilia Malmström på fredagen en kommuniké för ökad samarbete mellan medlemsländerna.

– Vi vet att händelser utanför Europa påverkar medlemsländerna. Det är inte bara en reaktion på årets händelser utan även en generell fråga om hur vi kan sätta solidaritet i fokus för asylpolitiken, sade Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för flyktingfrågor.

Cecilia Malmström vill att fler länder delar på uppgiften att ta emot flyktingar.  

– Hittills i år har 75 procent av alla asylansökningar gjorts i endast sex av medlemsländerna, sade Malmström.

– Små länder som Cypern och Malta, men också Sverige och Belgien, tar emot ett oproportionerligt stort antal flyktingar, sade EU-kommissionären.

Vissa EU-länder har under det senaste året haft stora problem att ta hand om de flyktingar som kommit.

– De medlemsländer som inte har en fungerande asylsystem måste ordna det, sade Malmström.

Vid överbelastning i ett lands asylmottagning ska de asylsökande, i samråd med medlemsländerna, kunna flyttas till ett annat land. Samtidigt ska det bli lättare att få ekonomiskt och praktiskt stöd från EU när ett land måste ta mot extra många asylansökningar som kan uppstå vid händelser som dem i Nordafrika i våras.

– Det nyligen etablerade stödkontoret för asylfrågor, EASO, på Malta har en väldigt viktig uppgift att spela, sade hon.

I den asyl- och migrationsfond som EU-kommissionen föreslår kommer det finnas närmare fyra miljarder euro. Den ska verka för att hjälpa länder som har problem.

EU-kommissionen vill se en varningsmekanism som kan underrätta i förväg om ett medlemslands asylmottagning inte fungerar som den ska.

– Mekanismen ska upptäcka och motverka svagheter i EU-ländernas asylsystem så att vi snabbt kan uppbåda alla de verktyg vi har till vårt förfogande för att hjälpa det landet, sade EU-kommissionären.

Förhandlingarna om ett förbättrat asylsystem i EU har länge blockerats i ministerrådet. EU-parlamentet, som också är delaktigt i överläggningarna, vill enligt vissa medlemsländer gå för långt när det gäller att dela på uppgiften mellan EU-länderna. Man hoppas kunna komma till ett beslut nästa år.