EU måste få ökad befogenhet att granska och straffa länder som inte sköter sin ekonomi, sade Angela Merkel. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Merkel på fredagen: Så ska euron räddas

Merkel och Sarkozy pressar på för ett nytt EU-fördrag inför EU-toppmöte. Vad tycker du - Rösta.

En vecka före det som spås bli eurons mest avgörande EU-toppmöte lade den tyska förbundskanslern Angela Merkel och den franske presidenten Nicolas Sarkozy fram sina planer som ska rädda valutasamarbetet.

Båda vill se en förändring i EU-fördraget som förtätar samordningen mellan euroländerna, skärper regelverket och ger automatiska sanktioner för dem som inte håller budgeten.

Angela Merkel sade i sin regeringsförklaring till det tyska parlamentet på fredagsmorgonen att EU-kommissionen och EU-domstolen måste få ökad befogenhet att granska och straffa länder som inte sköter sin ekonomi.

I sitt tal på torsdagskvällen avfärdade Nicolas Sarkozy dem som säger att Frankrike nu kommer att ge upp sin självständighet när en EU-insitution ska granska den landets ekonomi.

– Det är ingen skillnad mellan inrikes- och utrikespolitik. Detta kommer inte leda till övernationalitet, sade Sarkozy.

Angela Merkel menade också att de automatiska mekanismer som ska utlösas mot ett land som inte lever upp till sina åtagande inte inskränker på euroländernas självständighet.

– Automatiska sanktioner försvagar inte de nationella parlamentens budgeträttigheter eftersom reglerna är självpåtagna, sade Merkel.

I frågan om vilka länder som ska omfattas av fördragsförändringen skiljer sig de båda ledarna åt. Sarkozy vill att det bara ska gälla euroländerna medan Merkel ser att alla länder som vill ska kunna vara med och följa de nya reglerna och nämnde specifikt icke-eurolandet Polen.

– Jag åker till Bryssel för en fördragsförändring som inkluderar alla. En separat överenskommelse endast bland euroländerna är den näst bästa lösningen, sade den tyska förbundskanslern.

Tyskland har länge varit motståndare mot så kallade euroobligationer. Merkel satte i dag åter ned foten och sade att euroobligationerna skulle kunna strida mot den tyska konstitutionen.

På måndag nästa vecka åker Angela Merkel till Paris för att mejsla ut ett gemensamt förslag med Nicolas Sarkozy. EU-toppmötet äger rum på torsdag-fredag i Bryssel.