EU och USA bildar ekologisk handelsunion

Till sommaren ska  byråkratiska hinder för ekologisk handel mellan EU och USA vara borta.

Ett certifikat, en standard och en och samma avgift ska gälla på båda sidor av Atlanten. Den gemensamma marknaden som blir världens största i sitt slag värderas i dagsläget till 40 miljarder euro motsvarande 360 miljarder kronor.

De sammanslagna marknaderna blir möjliga sedan EU och USA i dag ingått ett partnerskap i samband med BioFach World Organic Fair, världens största mässa för ekologiska produkter i Nürnberg i Tyskland.

På svenska Krav, som miljömärker ekologisk mat, är man positiv.
– Allt som kan öka efterfrågan på kravmärkta ekologiska produkter känns hoppfullt och bra, säger Kristin Cooper på Krav till Europaportalen på plats vid mässan i Nürnberg.

På organisationen Ekologiska lantbrukare tror man på export av svensk havre.

– Havre har flera ämnen som är väldigt hälsosamma. Både från bakningsindustrin och flingtillverkare har det funnits en efterfrågan som har kunna tillgodoses av svenska lantbrukare, säger Maria Dirke, verksamhetsledare på Ekologiska lantbrukare.

Från officiellt håll lyfter man inte oväntat fram de nya marknadsmöjligheter som man hoppas ska komma med avtalet.
– Överenskommelsen ger ett dubbelt mervärde, säger EU:s jordbrukskommissionär Dacian Cioloş i ett uttalande. Å ena sidan kommer ekologiska jordbrukare och livsmedelsproducenter att gynnas av ett enklare tillträde till både USA:s och EU:s marknader, med mindre byråkrati och lägre kostnader. Dessutom förbättras öppenheten om ekologisk märkning och konsumenternas tilltro till och kunskap om ekologiska livsmedel och produkter.

– Partnerskapet sammanbinder ekologiska jordbrukare och företag på båda sidor om Atlanten och ger dem många nya marknadsmöjligheter, säger Kathleen Merrigan, USA:s vice jordbruksminister i ett uttalande.