Annons

Göran Färm EU-parlamentariker (S) misstänker att regeringen har en EU-skeptisk agenda. Arkivbild

Hoppa till artikelns andra spalt.

Färm: Regeringen har EU-skeptisk agenda

I går nekade Sverige EU-kommissionen ansvarsfrihet för budgeten 2010. Göran Färm (S) misstänker en agenda bakom beslutet.

Sverige, Nederländerna och Storbritannien valde på tisdagen för första gången i EU:s historia att inte ge ansvarsfrihet till EU-kommissionen för hur de genomfört 2010 års budget.

Det är helt oacceptabelt att antalet fel ökat, motiverade den svenske finansministern Anders Borg (M) beslutet.

Från 2009 till 2010 ökade antalet fel i EU:s budget, enligt Europeiska revisionsrätten, från 3,3 procent till 3,7 procent av utbetalningar. Det innebär att reglerna för redovisningen av motsvarande närmare 40 miljarder kronor i EU-bidrag inte har följts.

Göran Färm, svensk EU-parlamentariker för Socialdemokraterna, ger regeringen delvis rätt i kritiken men anar även att det ligger ett politiskt motiv bakom beslutet.

– De länder som lanserade detta har en EU-skeptisk agenda och vill skära i EU:s budget. Det finns en misstanke att de gör det för att misskreditera kommissionen, säger Göran Färm till Europaportalen.

Sverige som tillsammans med Nederländerna och Storbritannien tillhör kärnan i den grupp, av främst nord- och västeuropeiska EU-länder, som försöker skära i EU:s budget. Storbritannien är dessutom ett av de länder där antalet fel i redovisningen för regionalstöden var högst: 10 procent.

– Det hade känts mer behagligt som något mindre EU-skeptiskt land varit med, säger Göran Färm.

Han håller med den svenska regeringen att ökningen av felen är oacceptabel och menar att man måste ta reda på vad det rör sig om för typ av fel. Om det rör sig om rent fusk eller om det är regelverket i sig som gör att det blir så många fel.

– Jag tror att det är så att reglerna är för krångliga och att det behövs göras förändringar, säger Färm som dock inte vet vad det beror på att antalet fel ökade mellan 2009 och 2010 efter att tidigare stadigt ha minskat.

Samtidigt påpekar Färm att de flesta felen begås i projekt med så kallade delad förvaltning där medlemslandet har det största ansvaret för bidragspengarna.

Det är framför allt inom sammanhållningspolitik, energi och transport där störst antal fel påträffats: 7,7 procent. På andra områden var antalet fel ungefär lika stort som under 2009.

Felprocenten visar Europeiska revisionsrättens uppskattning av i hur hög grad bestämmelserna om EU:s utgifter inte följs.

På tisdag i nästa vecka ska budgetutskottet i EU-parlamentet debattera frågan. Den 6 mars röstar utskottet i frågan och i maj ska hela EU-parlamentet ta ställning till huruvida kommissionen får ansvarsfrihet för budgeten 2010.