Ungern försvarade sig mot EU:s anklagelser

I fredags var det sista dagen för den ungerska regeringen att ge sin uppfattning i  tre rättsprocesser som EU-kommissionen inlett mot landet för misstänkta brott mot EU-regler.

I en inlaga på hundra sidor gav Ungern på fredagen sin syn på kommissionens anklagelser.

EU-kommissionen menar att det ungerska parlamentets beslut  har brutit mot EU-regler kring oberoende för  landets centralbank, dataskyddsmyndighet, och domstolsväsende.

Det ungerska svaret är en blandning av medgivande,  försvar och förklaringar som EU-kommissionen nu ska analysera, rapporterar EUobsver.

Om kommissionen efter sin behandling fortfarande anser Ungern bryter EU-regler kan landet hamna i EU-domstolen med risk för böter.