EU:s människorättskommissionär Viviane Reding är emot kvotering men gillar dess resultat - fler kvinnor på ledande poster.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU kittlas av könskvotering

Oreflekterad mentalitet i affärsvärlden är en av orsakerna till att glastaket för kvinnor fortfarande är solitt, menar EU-kommissionär Viviane Reding som för fram ekonomiska skäl för högre jämställdhet i Europas bolagsstyrelser.

För ett år sedan uppmanade EU:s människorättskommissionär Viviane Reding alla bolag i unionen att öka andelen kvinnor i styrelsen. Då var 11,8 procent av styrelseledamötena i europeiska bolag kvinnor.

– Bolagen sade att de själva kunde förändra detta låga tal, sade Viviane Reding som gav dem ett år på sig att få in fler kvinnor på ledande positioner.

Målet var att så många bolag som möjligt skulle skriva under en utfästelse där de förband sig att öka andelen kvinnor i styrelsen till 30 procent 2015 och 40 procent 2020.

– Nu är vi här ett år senare med följande resultat. Bara 24 bolag skrev under utfästelsen. Detta är självklart en besvikelse, sade Viviane Reding på måndagen och sammanfattade läget med att glastaket för kvinnor fortfarande är solitt.

EU-kommissionen har mätt utvecklingen under den perioden och kommit fram till antalet kvinnor i bolagsstyrelser ökat till 13,7 procent i dag. Det innebär en ökning med nästan två procentenheter – en förbättring i jämförelse med det tidigare genomsnittet på en halv procentenhet per år.

För ett år sedan ville Viviane Reding inte införa EU-lag om kvotering av kvinnor till bolagsstyrelser och hon är fortfarande skeptisk.

– Jag personligen är inte glad i kvotering, men jag gillar väldigt mycket vad kvotering gör och kanske detta är nödvändigt, sade Viviane Reding.

Samtidigt visar siffror från kommissionen att kvoteringsregler har effekt.

– Vi ser att de EU-länder som har kvotering också är de som har gjort de största framstegen, sade Viviane Reding och tog Frankrike som exempel där andelen kvinnor i bolagsstyrelser ökat från 12 procent till 22 procent på ett år.

Å andra sidan har de nordiska länderna i EU, som inte har kvotering, de bästa siffrorna.

– Det är våra nordiska länder som har de bästa resultaten trots att de inte har kvotering vilket också visar att kvotering allena inte är tillräckligt, sade Viviane Reding och tillade att det även behövs en förändring av mentaliteten i affärsvärlden.

Sverige kommer på en tredje plats efter Finland och Lettland.
 
Viviane Redings argument för fler kvinnor på ledande poster i bolag är först och främst ekonomiska.

– Forskning visar att bolag med en jämvikt mellan män och kvinnor gör bättre resultat än bolag med bara män, sade hon och citerade rapporter från Ernst & Young och Commerzbank.

I Europaparlamentet finns ett stort stöd för kvotering medan majoriteten av medlemländerna är emot detta. Tre av fyra EU-medborgare är för kvotering av kvinnor till bolagsstyrelser, enligt statistik som EU:s opinionsundersökningsinstitut Eurobarometer tagit fram på kommissionens begäran.

Fram till slutet av maj samlar kommissionen in synpunkter från bolag, medlemsländerna och olika organisationer om hur andelen kvinnor i bolagsstyrelser ska kunna öka. Någon gång efter sommaren kommer kommissionen att ta ställning till hur man ska gå vidare.