Cecilia Malmström vill göra det lättare att lägga beslag på kriminellas tillgångar.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Kriminella ska hindras föra undan tillgångar

Brottslingar kommer för lätt undan genom att agera över landsgränser, menar EU-kommissionen som vill ge bättre verktyg till polisen att beslagta tillgångar.

EU-kommissionen presenterade på måndagen ett förslag som ska göra det lättare för medlemsländerna att lägga beslag på kriminellas tillgångar i andra EU-länder.

– Miljarder euro som maffia eller organiserad brottslighet lagt beslag på blir varje år kvar i de kriminellas händer, sade Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för inrikes frågor.

FN uppskattar att organiserad brottslighet stod för ungefär 3,6 procent av världens samlade bruttonationalprodukt, BNP, under 2009. Detta motsvarar ungefär 14 triljoner (18 nollor) svenska kronor.

– Att stoppa brottslingar i fängelse är förstås viktigt men det är bara en del av jobbet. Den andra viktiga delen är att se till att brott inte lönar sig och att ta tillbaka pengar från de kriminellas fickor till den lagliga ekonomin där de hör hemma, sade Cecilia Malmström.

Kommissionens förslag ska förstärka nationella myndigheters verktyg och göra det lättare för dem att använda dessa verktyg över landsgränserna.

En åklagare ska kunna frysa kriminellas tillgångar som riskerar att försvinna utomlands innan ett domstolsbeslut tagits, dock måste ett sådant utfärdas i efterhand.

Polisen ska också kunna lägga beslag på tillgångar som en kriminell överlåter till exempelvis släkt och vänner i andra länder. Tillgångar ska även kunna konfiskeras från en brottsling som inte kan närvara i en domstol, till exempel om denne är död, har flytt landet eller är lider av en dödlig sjukdom.

Dessutom ska alla medlemsländer, som inte redan har det, inrätta en myndighet som ansvarar för att de beslagtagna tillgångarna tas om hand och inte förlorar i värde.

– För vissa länder kommer det inte att bli så mycket förändring, i andra mer, sade Cecilia Malmström.

Enligt Malmström kommer förslaget inte leda till att det blir mer gränskontroll eller att reglerna inkräktar på grundläggande fri- och rättigheter.

I Sverige kommer förslaget, om det blir verklighet, att leda till att polisen lättare kan beslagta tillgångar som kan kopplas till lindrigare brott som korruptionsbrott, vilket inte är möjligt i dag.