Nadejda Andreev visar sin hemby på kartan över Moldavien.

Bild: Ann-Christin Sjölander

Hoppa till artikelns andra spalt.

MittEuropa »
Miljoner européer saknar rent vatten

Nadejda Andreev är uppväxt med illaluktande vatten. I dag kämpar hon för rent vatten och ekotoa i Moldavien. Det skriver Ann-Christin Sjölander.

120 miljoner människor i den europeiska regionen saknar tillgång till rent dricksvatten. Och ännu fler saknar toalett, enligt WHO, Världshälsoorganisationen. En av de utsatta länderna är Moldavien, där framför allt de som bor på landsbygden saknar ledningsvatten och toaletter.

Nadejda Andreev minns hur hon som barn fick hämta vatten i brunnen på gården. Även när vattnet kokades luktade det illa. Det var troligtvis förorenat av utsläpp från en tobaksfabrik.

– Ingen gjorde något åt den dåliga kvalitén, säger hon.

Över 80 procent av befolkningen på landsbygden i Moldavien har inte ledningsvatten. De förlitar sig på enskilda brunnar. Toaletten är en grop i marken med en platta att stå på eller som våra torrdass. Den eller grannens toalett kan ligga så nära vattenbrunnen att den förorenar grundvatten.  80 procent av grundvattnet i brunnarna är förorenat med höga halter av nitrat.

Nadejda Andreev är representant för WiSDOM, en ideell organisation, som kämpar för ekologiska toaletter på landsbygden. Tillsammans med biståndsmyndigheten i Schweiz bidrar WisDom med att få människor att installera ekologiska toaletter på landsbygden.

Genom att bygga ekotoaletter går det att förhindra att grundvattnet blir förorenat. Urin och bajs skiljs åt i olika containrar och sipprar inte ut i det fria. Det kan så småningom användas som gödsel i jordbruket.

Tolv skolor har fått sådana toaletter och 18 fler ska byggas. För eleverna är det mycket trevligare att kunna gå till en fräsch toalett och även att tvätta händerna i tvättstället intill.

I byn Boulduresti, där Nadeja Andreev växte upp, finns nu 42 ekologiska toaletter. Men fortfarande återstår mycket att göra.

Att bo i huvudstaden Chisinau är dyrt, därför har människor flyttat in ett sommarhusområde utanför stan, i kommunen Tohatin. De bor här permanent utan att de har tillåtelse. De har inte råd till annat. Vattenledningarna är gamla och folk måste själva försöka laga dem.

- På vintern fryser vattnet och då de kan få gå långa sträckor för att hämta vatten eller också använder de snö eller regnvatten, berättar Nadejda Andreev.

En del har installerat septiska tankar men eftersom vägarna är så dåliga är det inga slambilar som tar sig dit och tömmer dem. WisDom försöker att arbeta fram en lokal plan för vatten och sanitet tillsammans med invånarna, men det tar tid att få myndigheterna med sig.

- Med tanke på den nuvarande politiska och ekonomiska situationen är jag pessimistisk, säger Nadejda Andreev.

MITTEUROPA

MittEuropa uppdateras inte mer.