Annons

Nu svänger EU-debatten från transaktionsskatt till skatt direkt på de finansiella företagen, skriver Johnny Munkhammar (M).

Bild: V Hujer

Hoppa till artikelns andra spalt.

S-ledning otydlig om EU-skatter

EU vill ha egna skatteintäkter men vi måste ha starka spärrar mot en växande EU-budget. Det skriver riksdagsledamoten Johnny Munkhammar (M).

Efter välgrundat och tydligt svenskt motstånd mot förslaget om en EU-skatt på finansiella transaktioner vänds nu fokus bort från detta förslag. När stora delar av Europa enligt samstämmiga bedömare behöver omfattande tillväxtreformer, för att reda ut inte minst skuldkrisen, hade en sådan skatt varit rent kontraproduktiv. Samtidigt visar den svenska framgången på värdet av en gedigen analys och tydligt framförd kritik. Nu slipper Europa denna skatt och därmed är mycket vunnet för en bättre ekonomisk återhämtning.

Med detta upphör dock inte EU:s sökande efter så kallade ”egna medel”, det vill säga direkta intäkter som inte går via EU-ländernas statsbudgetar. Public choice-forskningen har visat hur organisationer och byråkratier har en inneboende vilja att växa – så även EU. Det vore naturligtvis lättare för dem om EU direkt kunde ta in olika skatter.

Just nu verkar EU-diskussionerna svänga från transaktionsskatt, FTT;  till skatt direkt på de finansiella företagen, FAT. Det skulle inte ha så skadliga ekonomiska effekter. Men att EU vill ha egna intäkter medför samma nackdelar som tidigare. Det är bra, inte minst mot bakgrund av vad EU nu använder sin budget till, att det finns starka spärrar mot att låta den växa.

Den svenska oppositionens turer i frågan om transaktionsskatt på EU-nivå har varit svåra att följa. Socialdemokraterna i Europaparlamentet har förespråkat skatten – likaså de nya EU-skatterna, FAT. Men som i så många andra viktiga frågor finns inga tydliga besked från den nya socialdemokratiska ledningen. Vad säger Löfven om hans EU-kollegors entusiasm för EU-skatter?

Johnny Munkhammar

Riksdagsledamot (M), skatteutskottet.

FAT – en skatt på finansiella företag