Hoppa till artikelns andra spalt.

Svensk utsedd till generaladvokat i EU-domstolen

Den svenske EU-domaren Nils Wahl har utsetts till generaladvokat vid EU-domstolen. Det är första gången en svensk får uppdraget.

Nils Wahl är i dag ledamot av tribunalen som är första instans vid Europeiska unionens domstol. Han utsågs på onsdagen till generaladvokat vid EU-domstolen, vilket är domstolssystemets högsta instans. Generaladvokaternas uppgift är att yttra sig om de ärenden som läggs fram vid domstolen och föreslå dom. Nils Wahl tillträder sin nya post i oktober.

EU-domstolen består av en domare från varje medlemsland och åtta generaladvokater och är placerad i Luxemburg. Uppdragen löper på sex år och personerna utses av medlemsstaternas regeringar i samförstånd. Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien och Spanien har permanent rätt till en generaladvokat. Tre generaladvokatposter roterar bland övriga EU-länder.