Arbetslösheten ökar i euroländerna minskar i Sverige

Under mars månad steg andelen arbetslösa i euroländerna till rekordnivån 10,9 procent.

Det är en ökning med en tiondels procentenhet från februari, vilket tangerar den högsta nivån sedan mätningarna startade.

I EU som helhet är arbetslösheten oförändrad vid 10,2 procent, som i februari. Det innebär att 24 772 000 EU-bor inte har något arbete. Det visar siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat på onsdagen.

I Sverige sjönk arbetslösheten under mars, från 7,5 procent i februari till 7,3 procent.

Lägst är arbetslösheten i Österrike, 4,0 procent och högst i Spanien, 24,1 procent.

Arbetslös är den person som inte hade minst en timmas arbete under en vecka vid mättillfället. Eurostats mätningar av arbetslösheten i euroländerna startade januari 1995. Högsta uppmätta arbetslösheten sedan dess är 10,9 procent som nåddes i april 1997 och mars 2012.