Den svenske finansministern Anders Borg (M). Arkivbild.

Den svenske finansministern Anders Borg (M). Arkivbild.

Borg söker EU-kompromiss om bankerna

Finansminister Anders Borg byter taktik och vill få med sig hela EU för att öka kapitaltäckningskraven på bankerna.

EU:s finansministrar är i dag extrainkallade till Bryssel för att diskutera kommissionens förslag på sju procents kapitaltäckning för unionens banker, ett krav som den svenska regeringen tycker är för lågt för svensk del.

Tidigare har finansminister Anders Borg (M) försökt övertyga tillräckligt många EU-länder för att bilda en blockerande minoritet i ministerrådet, men nu byter han taktik.

Istället vill Anders Borg försöka övertala alla övriga medlemsländer och kommissionen att han har rätt och få med sig dem på den svenska linjen.

– Jag är övertygad om att alla kommer eftersträva att vi når enhällighet, sade Anders Borg på förmiddagen på väg in till finansministermötet.

Hittills har bara Storbritannien och Nederländerna, som liksom Sverige har stora banksektorer, öppet visat sig villiga att ställa upp på den svenska sidan, vilket inte räcker för att stoppa kommissionsförslaget på ett tak för kapitaltäckningskraven till sju procent.

– Jag tror att vi har förutsättningarna för att så småningom nå en kompromiss, sade Anders Borg.

Motargumentet mot den svenska begäran att få ha högre kapitaltäckningskrav är att det skapar en konkurrensfördel för de banker som lyder under de högre kraven. Ett resonemang som Anders Borg inte ger mycket för.

– Jag ser inte att det argumentet har någon tyngd, sade finansministern.

Han menar att hårdare krav på bankerna bidrar till högre stabilitet.

– Det är inte ett problem utan en möjlighet för Europa, sade Anders Borg.

Det är dock få som tror att dagens möte kommer att resultera i ett beslut. En anledning är att man vill invänta resultatet i helgens franska presidentval.