Annons

Kommissionen får ansvarsfrihet men fyra EU-institutioner får inte godkänt av EU-parlamentet.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Kommissionen får ansvarsfrihet trots kritik

Europaparlamentet ger inte ansvarsfrihet till fyra EU-institutioner för 2010:s budget. Intressekonflikter och en utdragen dispyt gör att de får bakläxa.

I dag torsdag röstade Europaparlamentet om ansvarsfrihet för 43 EU-institutioner och myndigheter. Av dessa fick fyra bakläxa: ministerrådet, EU-myndigheterna för matsäkerhet, medicin respektive miljö.

EU-parlamentariker Monica Macovei, ansvarig för att budgetgranska de 24 EU-myndigheterna och sju gemensamma företag, baserar sin rekommendation att de tre myndigheterna inte lyckats komma till rätta med intressekonflikter mellan privata och allmänna intressen. Bland annat ska förvaltningschefen på Europeiska miljöbyrån även suttit med i organisationen Earthwatch.

De tre EU-myndigheterna har nu till på hösten att komma upp med förslag på hur rutinerna ska bli bättre.

Att ministerrådet inte fick ansvarsfrihet beror på en utdragen dispyt huruvida och hur EU-parlamentet ska arbeta när det gäller att ge ansvarsfrihet till rådet. Eftersom ingen lösning infunnit sig valde EU-parlamentet att skjuta upp ansvarsfriheten.

EU-parlamentariker Jens Geier, som följt frågan för socialdemokratiska S&D-gruppens räkning, menar att ministerrådet dessutom vägrat lämna ut relevanta dokument som EU-parlamentet begärt.

Kommissionen fick grönt ljus för 2010:s års budget men parlamentet hade vissa invändningar mot hur de skött sig. Europaparlamentariker Christofer Fjellner (M), ansvarig för att granska kommissionens räkenskaper, pekar bland annat på det ökade antal fel som uppkommit i EU:s sammanhållnings- och regionalfonder under 2010.

Framför allt är det medlemsländerna som har det direkta ansvaret för pengarna i dessa fonder, men kommissionen har det övergripande ansvaret.

– Vår slutsats är att det är bådas ansvar. Kommissionen har inte sanktionerat de medlemsländer som inte följt reglerna, sade Christofer Fjellner efter omröstningen i Bryssel på torsdagen.

Tre länder står för nästan 60 procent av felen i dessa poster: Spanien, Italien och Storbritannien. Trots det ökade antalet fel gav alltså EU-parlamentet kommissionen ansvarsfrihet efter att den ansvarige EU-kommissionären, Algirdas Šemeta, lovat att se över rutinerna.

I februari nekade Sverige, Nederländerna och Storbritannien kommissionen ansvarsfrihet i ministerrådet med motiveringen att antalet fel i budgeten ökat under 2010. Övriga medlemsländer gav dock grönt ljus vilket nu också EU-parlamentet alltså gör.

EU-parlamentet gav sig själva ansvarsfrihet men lovade att skrota sin egen tv-kanal EuroparlTV med motiveringen att framgången uteblivit.

Utifrån Europiska revisionsrättens årliga budgetgranskningsrapport och på rekommendation av ministerrådet är det varje år upp till Europaparlamentet att antingen bevilja eller neka ansvarsfrihet till unionens olika enheter. Beviljad ansvarsfrihet sätter punkt för budgetåret.