EU-kommissionens förslag kommer inte att gynna tillväxten skriver Olle Ludvigsson (S) och Marie Granlund (S).

EU-kommissionens förslag kommer inte att gynna tillväxten skriver Olle Ludvigsson (S) och Marie Granlund (S).

Bild: Robyn Lee

Varje EU-land ska styra sin arbetsmarknad

EU-kommissionens ”modernisering” av lönesättningen kommer att förvandla den dynamiska och framgångsrika svenska modellen till en stelbent beräkningsmodell. Det skriver Olle Ludvigsson (S) och Marie Granlund (S) i replik till Gustav Blix (M) och Henrik Von Sydow (M).

I en artikel på Europadagen skriver de moderata riksdagsledamöterna Gustav Blix och Henrik Von Sydow bland annat om kommissionens sysselsättningspaket och hävdar att om vi bara sänker skatten på arbete och höjer den på farliga kemikalier så finns chanser att skapa enorma mängder jobb "om medlemsstaterna sätter in rätt åtgärder".

Blix och von Sydow nämner inte vilka åtgärder utöver skattesänkningar man syftar till och nämner heller inte att svensk sysselsättningsgrad har minskat och arbetslösheten har ökat sedan den moderatledda regeringen tillträdde. Man väljer istället ett mått som gör det mindre uppenbart att man misslyckats med att minska arbetslösheten och beskriver istället situationen som en framgång, trots att det är värre än det moderaterna kallade massarbetslöshet under valet 2006.

Ett exempel på vad som ingår i EU-kommissionens sysselsättningsförslag är uppmaningar att införa minimilöner, något som kanske skulle gynna hamburgerkedjorna men knappast den svenska modellen då det skulle skapa bakdörrar och underminera och föregripa parternas förhandlingar.

Lönesättningen skall enligt kommissionen "bli mer modern" vilket kan låta positivt, men när man tittar bakom fasaden handlar det om att koppla löneutvecklingen till enkla produktivitetsmått och därmed både skala bort andra kriterier och ta bort den flexibilitet som både bidragit till en bättre löneutveckling och anpassningsmöjligheter för den svenska industrin. Den dynamiska utveckling som den svenska modellen bidragit till är en framgångssaga som man nu vill förminska till stelbenta beräkningsmodeller.

Detta är inte en politik som vi kommer att ställa upp på. Vi kommer att stå upp för den svenska modellen och vår rätt som medlemsstat att organisera vår arbetsmarknad som vi vill, på samma sätt som att vi själva bestämmer om våra skatter.

Det finns delar av sysselsättningspaketet som är framåtsyftande och som kan få goda effekter. Åtgärder mot arbetslösheten är av högsta prioritet, men om man hänvisar till det som en färdig lösning som passar alla så har man bara plockat ut det som passar ens syften och struntat i resten.

Ytterligare breda jobbskatteavdrag i Sverige är därmot inget annat än en dåligt maskerad attack på omfördelningssystemen, en urholkning av våra gemensamma investeringar för framtiden och skulle på sin höjd ge marginella effekter jämfört med alternativa åtgärder.

Vi vill se satsningar på utbildning, forskning och en aktiv näringspolitik som ökar efterfrågan på arbetskraft. Det är så vi skapar jobb, stärker hushållens efterfrågan, behåller konkurrenskraften och bygger en bärighet i den svenska ekonomin som håller långsiktigt.

 

Olle Ludvigsson, Europaparlamentariker (S)

Marie Granlund, vice ordförande i EU-nämnden (S)