Acta-avtalet var tänkt att bekämpa piratkopiering, men Europaparlamentet har röstat nej i fyra av fyra omröstningar.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ännu ett nej till Acta-avtalet

Europaparlamentets utvecklingsutskott röstade som fjärde utskott nej till det kontroversiella Acta-avtalet på måndagskvällen, med bred majoritet. Därmed lutar det allt mer åt ett nej till avtalet från parlamentet som helhet.

Utvecklingsutskottet var sist ut av de fyra utskotten som skulle yttra sig om Acta-avtalet innan handelsutskottet, som är det viktigaste i parlamentets behandling av avtalet, röstar den 20 juni. Precis som i de tre omröstningarna i förra veckan rekommenderar utvecklingsutskottet att parlamentet säger nej till Acta-avtalet.

Den föredragande ledamoten Jan Zahradil från EU-skeptiska gruppen ECR hade föreslagit att utskottet godkänner avtalet. Men i omröstningen om ett ändringsförslag som avvisade avtalet blev röstsiffrorna 19-3 i ändringens favör.

Dessförinnan hade ledamoten Nirj Deva, från brittiska Tories, yrkat på att omröstningen skulle skjutas upp eftersom EU-domstolen ska titta på om Acta-avtalet är i linje med EU:s existerande lagstiftning. Men det yrkandet röstades raskt ner. EU-kommissionens drag att be EU-domstolen titta på avtalet har av kritiker tolkats som en politisk manöver för att få bort fokus på frågan.

Alf Svensson (KD) är ende svenske ledamot i utskottet. Han var en av få på plats som ansåg att omröstningen borde ha skjutits upp.

– Det var helt rätt att föreslå en uppskjutning. Hur kan vi rösta om vi inte vet om avtalet strider mot fördraget eller inte, säger Alf Svensson till Europaportalen.

Han tillhörde också de tre ledamöter som röstade ja till avtalet.

– Någon gång, någonstans, måste man sätta ner foten och ge dem som har rätt till originalet möjlighet att behålla den rätten, säger Alf Svensson.

Acta-avtalet, som förhandlades fram under tre år av EU, Japan, USA och ett dussin andra länder, har fått stark kritik för både innehållet och för den sekretess som omgärdade det. Med kvällens resultat lutar det mot ett slutligt nej från EU-parlamentet och därmed bli verkningslöst. Den avgörande omröstningen i hela parlamentet äger rum i början av juli i Strasbourg.