Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till Artiklar i ämnet
Fördjupning:

Acta | Slopat handelsavtal om varumärkesförfalskning

Senast uppdaterad: 18 juni 2024

Acta står för Anti-Counterfeiting Trade Agreement och är ett avtal som ska förhindra varumärkesförfalskning och piratkopiering.

Diskussioner om avtalet började 2007 och formella förhandlingar inleddes 2008. Länderna som deltar är Australien, EU, Japan, Kanada, Sydkorea, Mexiko, Marocko, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore och USA. Fler länder ska anslutas sig till avtalet i ett senare skede.

Förhandlingarna avslutades i Tokyo den 2 oktober 2010.

Avtalet innehåller tre huvuddelar:1. Rättsligt ramverk: civil- och straffrättsliga regler, tullåtgärder och skydd i den digitala världen.

2. Metoder för att genomdriva reglerna: utveckling av expertis hos relevanta myndigheter, sammanställning och analys av statistisk, koordinering mellan myndigheter, ökad medvetenhet hos allmänheten om piratkopiering

3. Internationellt samarbete mellan parternas nationella myndigheter, utbyte av information mellan parterna och kapacitetsbyggande och teknisk assistans, inklusive utvecklingsländer.

Förhandlingarna har kritiserats av flera anledningar. Den främsta kritiken gör gällande att förhandlingarna omgärdas av alltför stort hemlighetsmakeri. Enligt dokument som läckt ut pekar förhandlingstexterna på att nya, mer långtgående lagar om straff för piratkopiering tas fram, bland annat att internetuppkopplingar ska kunna stängas av. EU-kommissionen har dock förnekat detta.

Avtalet måste godkännas av EU:s ministerråd och EU-parlamentet för att det ska träda i kraft. I juli 2012 röstade Europaparlamentet nej till Actaavtalet.

Mer fakta

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret