En fiskebåt.

Bild: Greenpeace/Sune Scheller

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige kritiserar fiskeuppgörelse

EU:s ministerråd röstade på onsdagen igenom en informell uppgörelse om unionens framtida fiskepolitik – en uppgörelse Sverige inte kunde stödja.

Efter nästan ett dygns förhandlingar i Luxemburg kom det danska ordförandeskapet ut på onsdagsmorgonen med ett förslag för EU:s fiskepolitik för perioden 2014-2020. Men det är inget enat ministerråd danskarna har i ryggen. Länder som Malta, Slovenien och Portugal tyckte att förslaget gick alldeles för långt, medan Sverige ansåg att förslaget var för urvattnat.

– Jag kunde inte ställa mig bakom överenskommelsen om fiskereformen. Bland annat därför att vi inte kunde enas om alla delar kring ett förbud mot att kasta tillbaka oönskad fiskefångst i haven, sade landsbygdsminister Eskil Erlandsson i en kommentar efter mötet.

En majoritet av länderna ställde sig dock bakom det, men diskussionen kring flera av de viktigaste delarna kommer att fortsätta, bland annat om när det så kallade utkastförbudet ska träda i kraft i Europas olika havsområden. För Östersjön är det just nu satt till 2015 medan det i andra delar av EU, som Medelhavet och Svarta havet kan komma att dröja så länge som till 2020.

Ministerrådet ska senare inleda förhandlingarna med Europaparlamentet. Där har Isabella Lövin (MP) ansvar för en av delarna i förhandlingarna. Även hon var missnöjd med uppgörelsen.

– Det är positivt att Sverige röstade nej till uppgörelsen och nu hoppas jag att Eskil Erlandsson fortsätter att kämpa för en hållbar fiskereform. EU-parlamentet röstar om reformen i höst och jag arbetar för att parlamentet ska enas om en stark ståndpunkt inför förhandlingarna med rådet, säger Isabella Lövin i ett uttalande.

EU-parlamentet ligger dock efter rådet i tidsschemat och väntas inte anta sin förhandlingsposition förrän i slutet av hösten. En slutgiltig uppgörelse blir alltså inte klar förrän 2013.