Annons

Viviane Reding gillar inte tysk dataskyddslag.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-kritik mot tysk dataskyddslag

EU-kommissionär Viviane Reding slår ner på Tysklands nya dataskyddslag som ger företag rätt att begära ut personuppgifter från myndigheter utan att personerna i fråga vill det.

Inte alla tyskar satt hemma och tittade på när Tyskland spelade mot Italien i EM-semifinalen kvällen den 28 juni. Ett tjog parlamentariker satt i stället i den tyska förbundsdagen och röstade igenom en ny lag som tvingar myndigheter att sälja ut personuppgifter till företag som vill använda uppgifterna för reklam – utan att de berörda personerna kan stoppa det.

Lagen får nu skarp kritik av EU-kommissionären för dataskydd, Viviane Reding. Till den tyska nyhetsbyrån DPA säger hon sig vara förvånad över att tyska politiker sätter vinstintressen hos reklamföretag framför medborgarnas grundläggande rättigheter.

– Hur ska en stat på ett trovärdigt sätt kunna kräva av Facebook och Google att de håller sig till stränga dataskyddsregler när den själv bedriver en utförsäljning av dataskyddet till den privata sektorn? frågar sig Viviane Reding.

Enligt den nya lagen, som antogs efter en rekordsnabb behandling och med ändringar i slutskedet, kan företag begära och få ut uppgifter som förnamn, efternamn, doktorstitel och adress från statliga myndigheter utan att de vars uppgifter lämnas ut har givit sin tillåtelse. Tyskarna ska dock kunna begära att de personliga uppgifterna skyddas – men det gäller inte om företagets endast vill uppdatera uppgifter det redan har.

I EU arbetar Viviane Reding just nu med att uppdatera EU:s dataskyddslagstiftning från 1995 där hon bland annat vill att samtycke måste ges uttryckligen för uppgifter som ska behandlas, och inte bara förutsättas från företagens och myndigheternas sida.

– Det är något grundläggande fel om det inte finns någon möjlighet att säga nej till att få sina uppgifter utlämnade. I slutändan handlar det om att folk ska ha rättigheten att protestera, det är ett minimikrav, säger den tyske EU-parlamentarikern Jan Albrecht till Europaportalen om den tyska lagen.

Albrecht sitter i den gröna gruppen och leder parlamentets arbete med det nya dataskyddet i EU. Enligt honom finns det en stark samstämmighet i parlamentet om att harmonisera dataskyddsreglerna i EU så att de blir så starka som möjligt.

– Det gäller att hitta en balans mellan människors rättigheter och företagens och myndigheternas intressen av att använda uppgifterna, säger Albrecht.

Den tyska lagen drevs igenom av parlamentariker från regeringskoalitionen som består av kristdemokraterna CDU/CSU och liberala FDP. Oppositionen har kritiserat lagen och hoppas att parlamentets andra kammare, förbundsrådet, stoppar den när den kommer upp för behandling i höst. Även företrädare för regeringen har ifrågasatt det snabba beslutet i parlamentet den 28 juni och menar att lagen förmodligen kan komma att stoppas innan den är tänkt att träda i kraft, den 1 januari 2014.