Hoppa till artikelns andra spalt.

Nytt datalagringsdirektiv dröjer

Det blir inget förslag om nytt datalagringsdirektiv i år. Först 2013 kan det bli aktuellt, meddelar Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström.

Förändringen av det omdiskuterade datalagringsdirektivet skjuts nu ytterligare på framtiden. Efter att EU-kommissionens utvärdering av direktivet försenades drygt ett halvår fördröjs också förslaget till ett omarbetat direktiv. I en intervju med tyska FAZ säger Cecilia Malmström att det inte kommer förrän nästa år.

Det nya datalagringsdirektivet ska samordnas med direktivet om integritet och elektronisk kommunikation, som den holländska EU-kommissionären Neelie Kroes ansvarar för. Cecilia Malmström säger i intervjun att den maximala lagringstiden på 24 månader bör kortas och att det bör klargöras att uppgifterna endast ska användas för utredningar av terroristbrott och andra allvarliga brott.

EU-kommissionen tog nyligen Tyskland till EU-domstolen för att landet inte infört en datalagringslag. Sedan tidigare har Sverige tagits till domstol av samma orsak, men den 1 maj i år införde regeringen datalagringsdirektivet i Sverige. Sveriges bötesbelopp har ännu inte fastställts.

Direktivet har fått kritik från en mängd organisationer för att inkräkta i människors privatliv. Det ålägger internet- och mobiloperatörer att spara uppgifter om all mejl- och mobiltrafik i minst sex månader.