Hoppa till artikelns andra spalt.

Barroso vill se fler kandidater

Inför EU-valet 2014 bör partierna i Europaparlamentet utse sina kandidater till posten som EU-kommissionens ordförande – allt för att vitalisera den politiska debatten. Det föreslår EU-kommissionen.

Vid sitt årliga tal i Europaparlamentet kastade EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso fram ett förslag som han tror än mer kommer att politisera EU-valet. Genom att samtliga partigrupper i Europaparlamentet tar fram sin kandidat till ordförandeposten i EU-kommissionen kan medborgarna lättare engagera sig EU-valet menar kommissionen.

–  Jag uppmanar de politiska partierna att engagera sig detta steg och därmed ytterligare europeisera dessa europeiska val, sade José Manuel Barroso.

Mandatet för EU-kommissionens ordförande är på fem år och denne väljs av Europaparlamentet efter EU-valen. Hittills har det bara funnits en kandidat att välja på då ingen partgrupp av tradition velat föreslå en motkandidat.

Att det kommer bli fler kandidater vid nästa ordförandeval 2014 är redan klart sedan de två största partigrupperna, de konservativa och socialdemokratiska, redan annonserat att så ska ske.