Borg och Schäuble vill bromsa ny banktillsyn

Sverige och Tyskland är oroliga för att införandet av en europeisk banktillsyn forceras fram.

När EU-ländernas finansministrar träffas för informella samtal nästa fredag kommer Sverige och Tyskland att försöka hålla tillbaka EU-kommissionens ambitioner att snabbt få en europeisk banktillsyn på plats. Det framkom när finansminister Anders Borg (M) och Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble höll presskonferens i Stockholm på fredagen.

Den tyska finansministern var mycket tydlig och talade med direkt adress till EU-kommissionen.

– Jag har fått uppgifter från EU-kommissionär Michel Barnier om att det finns förhoppningar att detta ska vara på plats 2013. Jag tror inte det är möjligt. Jag har sagt till honom att vara försiktig och inte skapa förväntningar hos marknaden på något som inte kan uppfyllas, sade Wolfgang Schäuble.

Anders Borg nämnde att det även fanns speciella svenska krav.

– Sverige vill vara en del av en europeisk lösning men vi vill också ta tillvara på våra specifika regler som högre kapitaltäckningskrav och nära kontroll av banksystemet.

Borg betonade att en europeisk banktillsyn måste tillåtas växa gradvis.

– Vi kan inte ha en situation där vi tappar kontroll för att vi har gett ett mandat till en institution som saknar personal och förmåga. Det måste finnas en balans mellan nationell och europeisk nivå och det kommer säkert att ta år innan allt är på plats, sade Anders Borg.

I en tysk tidningsintervju sade Michel Barnier nyligen att han vill ge Europeiska centralbanken, ECB, uppgiften att övervaka 6000 banker. Hela systemet ska vara på plats senast vid årsskiftet 2013-14. En detalj i sammanhanget är att Schäuble och Borg menar att det rör sig om 8000 banker och inte det lägre antal som kommissionären nämnt.  

Michel Barnier lägger fram EU-kommissionens förslag på onsdag –  med eller utan inslag av Borgs och Schäubles kritik.