Hoppa till artikelns andra spalt.

Schlyter i strid om EU:s öppenhet

EU-parlamentarikern Carl Schlyter (MP) anklagar EU-kommissionen för bristande öppenhet. Därför stämmer han dem i EU-domstolen. – Det är ett principiellt viktigt fall som kan få stora konsekvenser för Europa, menar han.

Carl Schlyter (MP) tog beslutet att gå till EU-domstolen efter flera försök att få ut ett brev från EU-kommissionen till Frankrike. Brevet rörde kommissionens synpunkter om en fransk lag om ett register över tillverkning och användning av nanopartiklar. Ett sådant register har Europaparlamentet och flera EU-länder efterfrågat, däribland Sverige. Carl Schlyter ser det som ett viktigt fall för att testa EU:s öppenhet.

– Om jag vinner betyder det dels att de här dokumenten i framtiden blir offentliga och att vi får någon slags rättsprincip om hur man ska definiera vad som är ett allmänintresse, säger Carl Schlyter, EU-parlamentariker, till Europaportalen.

EU-kommissionen vägrade lämna ut brevet på grund av att den franska lagen skulle kunna bryta mot EU-lagstiftning och då bli föremål för en gransknig av EU-kommissionen. I sådana fall är inte handlingar offentliga. Om kommissionens synpunkter på Frankrike skulle komma ut hade det även skadat relationen mellan dem, hävdade EU-kommissionen.

Men Carl Schlyter menar att argumenten inte håller. Kommissionens resonemang kan enligt honom leda till att fler dokument förblir hemliga än vad som var tanken med EU-lagstiftningen om öppenhet.

– Om kommissionen varje gång den klagar på en lagstiftning av princip ska hävda att det ska vara hemligt, då utökar man vilka handlingar som kommer vara hemliga i framtiden, säger Carl Schlyter.

I svaren från EU-kommissionen till Schlyter menar de också att allmänintresset inte är tillräckligt stort för att det skulle motivera att handlingarna lämnas ut. Något miljöpartisten motsäger sig. Han menar att till exempel det faktum att många EU-länder vill införa liknande lagar visar på att allmänintresset är stort.

Sedan Carl Schlyter inledde sina försök för att få ut brevet har Frankrike redan antagit lagen om ett nanoregister.

EU-kommissionen skriver i ett mejl till Europaportalen på onsdagen att lagen har delgetts dem och att man kommer ta de nya förhållandena i beaktande. Även om handlingen som tidigare förvägrades Schlyter skulle bli offentlig hoppas han fortfarande på att kunna driva ärendet i domstol.

– Det vi har gått till domstolen med är principerna om grunderna till varför de inte ville ge ut handlingen, säger Carl Schlyter.