Hoppa till artikelns andra spalt.

Delat EU-parlamentet kräver toppkvinna

EU-parlamentet har beslutat att inte godkänna luxemburgaren Yves Mersch till Europeiska centralbankens direktion. Anledning: han är man.

Torsdagens omröstning, som bara är rådgivande, blev knapp. 325 röstade mot att rekommendera honom, 300 för, medan 49 valde att lägga ned sina röster.

– Jag tvivlar inte på Yves Mersch kompetens, men det är oerhört nedslående och jag blir lika besviken varje gång det inte förs fram en enda kvinnlig kandidat, kommenterade EU-parlamentarikern Olle Schmidt (FP) beslutet.

Trots det röda kortet från EU-parlamentet kan Yves Mersch ändå tillsättas eftersom det endast är upp till medlemländerna att besluta vem som väljs in i ECB. Väljs han in kommer ECB:s direktion att bestå av endast män fram till tidigast mitten av 2018.

Tvisten mellan ministerrådet och EU-parlamentet har redan pågått i ett halvår. EU-parlamentet har begärt att minst en kvinna ska nomineras till varje utlyst post.

I ECB:s direktion, som består av sex ledamöter, finns i dag inte en enda kvinna. Inte heller är någon av de 23 ledamöterna i ECB-rådet eller av de 29 i det allmänna rådet kvinnor.