Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-experter: Dela bankerna - skydda skattebetalarna

Dela upp bankerna i en del för traditionell bankverksamhet och en del för högriskaffärer. Det föreslår EU-kommissionens expertgrupp. 

Expertgruppen leds av Finlands riksbankschef Erkki Liikanen och lämnade efter ett knappt års utredning på tisdagen sin slutrapport om hur banksektorn i EU bör regleras för att minska skattebetalarnas och småsparares risker vid bankkriser.

Gruppen vill genom lagändringar tvinga bankerna att dela upp sin verksamhet, där traditionell in- och utlåning hålls skild från riskfylld spekulation med värdepapper och dylikt. På det sättet ska banken hindras från att använda småspararnas pengar för mer våghalsiga finansaffärer. Gruppen föreslår även en översyn av kapitalkraven för fastighetsutlåning.

– Rapporten innehåller våra rekommendationer för ytterligare reformer av banksektorn, bland annat strukturreformer.  Rekommendationerna skulle om de genomförs ge ett säkrare och mer stabilt och effektivt banksystem som tjänar medborgarnas behov, EU:s ekonomi och den inre marknaden, sade Erkki Liikanen i ett uttalande.

Förslaget välkomnas av Vänsterpartiet som drivit idéen om en uppdelad bankverksamhet i den svenska debatten.

– Om det är så att det förekommer spekulation i en finansverksamhet då får spekulanterna ta den risken själva i stället för att det som nu överförs till skattebetalare och andra bankkunder, säger Mikael Gustafsson (V), Europaparlamentariker.

Vill du att EU-kommissionen lägger ett lagförslag om bankdelning?

– Finans- och miljöfrågor är sådana som måste regleras på internationell nivå. Men det beror på hur förslaget ser ut. Själva idéen som sådan står vi dock bakom, säger  Mikael Gustafsson.