Hoppa till artikelns andra spalt.

Flygpassagerare får förseningspengar

På tisdagen slog EU-domstolen ännu en gång fast att flygpassagerare har rätt till ersättning om flygresan är mer än tre timmar försenad till resmålet.

Om en flygpassagerare blir mer än tre timmar försenad till resmålet har man rätt till ersättning mellan 250 och 600 euro, enligt samma regler som gäller för inställda flygresor. Den regeln har gällt sedan 2009 och gäller fortsatt, sade EU-domstolen i en dom på tisdagen.

Kompensation kan dock utebli om flygbolaget kan visa att den förseningen beror på “extraordinära omständigheter”, det vill säga omständigheter som ligger utanför flygföretagets kontroll som exempelvis oväder eller naturkatastrofer.

Tisdagens dom är ett svar till två rättsprocesser, en i Tyskland mot Lufthansa och en process i Storbritannien mot bland andra British Airways.