Annons

Tysklands finansminster Wofgan Schäuble och förbundskanslern Angela Merkel. Arkivbild.

Bild: IMF/Jolanda Flubacher och Sebastian Derungs

Hoppa till artikelns andra spalt.

Tyskland kräver enväldig eurokommissionär

Tyskland vill att en EU-kommissionär ska kunna skicka tillbaka euroländernas budgetar om de inte håller måttet och att EU-parlamentariker får en "flexibel rösträtt".

Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble har lagt fram den tyska regeringens plan på att stöpa om den Europeiska unionen i allmänhet och eurosamarbetet i synnerhet. På väg hem från en rundresa i Asien berättar han öppet för tyska journalister om hans och förbundskansler Angela Merkels vision av EU. Inspelet kommer bara två dagar före EU-toppmötet där eurons framtid kommer att diskuteras mellan EU:s stats- och regeringschefer.

Tyskland vill stärka ekonomikommissionärens roll kraftigt och ge denne möjlighet att skicka tillbaka ett lands budget till parlamentet om den inte håller måttet för EU:s stabilitets- och tillväxtpakt. Viktigt för Tyskland är att kommissionären kan ta detta beslut själv – utan ett stöd från övriga kommissionärer, vilket är regel idag. Ett sådant beslut ska kunna tas både innan och efter att budgeten gått igenom parlamentet.

– Den måste bli lika känd världen över som konkurrenskommissionären, vilken är respekterad och fruktad, säger Schäuble om den nye superkommissionären i Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Däremot ska personen inte kunna styra över enskilda åtgärder i budgeten, som pensionshöjningar eller skattesänkningar, utan enbart storleken på budgeten som helhet.

Firma Schäuble-Merkel vill också ändra röstningsreglerna i EU-parlamentet. I frågor som enbart angår en krets länder, som eurosamarbetet eller Schengenreglerna, ska endast parlamentariker från de länderna kunna rösta. Enligt Schäuble skulle det så kallade demokratiska underskottet i EU minska genom förändringen, som han kallar ”flexibel rösträtt”.

– Vi måste involvera parlamentet mer redan från början, säger den tyske finansministern.

Den tyska regeringen ser framför sig att ett europeiskt konvent kallas in, kanske redan i december, där dessa omvälvande reformer diskuteras och avgöras relativt snart. Målet är att skapa en finanspolitisk union så fort som möjligt, också genom fördragsändringar. Enligt Schäuble måste krisen i Grekland utnyttjas för att gå framåt fortare.

– Vi måste börja ta större steg i riktning mot en finanspolitisk union, säger Wolfgang Schäuble, som understryker att han har Angela Merkels fulla stöd för sina förslag och han ska också ha luftat tankarna med andra euroländer.

Tysklands inlägg kommer bara ett par dagar innan EU-toppmötet då också Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuys rapport om eurons framtid ska diskuteras, där han bland annat föreslår att euroländerna ska ha en egen budget, vid sidan av EU-budgeten.