Annons

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso ger sin syn på hur euron ska räddas. Arkivbild.

Bild: Europeiska unionens råd

Hoppa till artikelns andra spalt.

Barrosos storvision ska rädda euron

EU-kommissionen vill ha en egen eurobudget och inrätta ett finansdepartement som ska övervaka euroländernas ekonomiska politik.

På onsdagen presenterade EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso sin plan för ett ”genuint” ekonomiskt och monetärt samarbete för euroländerna. Planen är en av flera som ska diskuteras av EU-ledarna vid toppmötet 13-14 december.

– Det är sant att vår rapport är ambitiös, men om inte kommissionen lägger fram en sådan ambitiös vision, vem gör det då? frågade sig José Manuel Barroso på en presskonferens på onsdagen.

Planen är kommissionens utkast på hur en av eurons stora stötestenar – bristen på gemensamma finansiella och ekonomiska strukturer – ska åtgärdas.

För att disciplinera euroländerna vill kommissionen ge sig själv rätt att göra ändringar eller stoppa nationella budgetar som strider mot euroreglerna. Vilket knyter an till ett tidigare tyskt förslag om en superkommissionär.

På sikt ska även euroländernas skatte- och sysselsättningspolitik samordnas på EU-nivå och ett ”finansdepartement” i Bryssel inrättas.

Kommissionen föreslår ett nytt instrument som ska ge EU befogenheter att genomföra  omfattande strukturreformer i krisande euroländer. Detta instrument ska ha en egen budget utanför den vanliga EU-budgeten.

För att minska risken att vissa euroländer får betala för hög ränta när de lånar pengar på den internationella kapitalmarknaden vill kommissionen införa gemensamma euroväxlar för statsobligationer som löper på högst ett till två år. Över tid ska dessa omfatta alla statsobligationer, så kallade euroobligationer.

Vissa av förslagen innebär att EU:s fördrag måste rivas upp och skrivas om.

Tidigare i år började de fyra ordförandena för Europeiska rådet, EU-kommissionen, eurogruppen respektive Europeiska centralbanken ta fram en rapport om hur eurosamarbetet kan fördjupas.