Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-parlamentariker om toppmötet: Som 27 Margaret Thatchers

Under tisdagen mötte Europeiska rådets ordförande Europaparlamentet efter misslyckandet att nå en överenskommelse om långtidsbudgeten i fredags.

Flera ledare för de politiska grupperna skickade med kritik till medlemsländerna för att de vill betala så lite som möjligt samtidigt som de får tillbaka så mycket som möjligt. Hannes Swoboda, ordförande för socialdemokratiska S & D undrade retoriskt vilket slags möte som ägde rum förra veckan.

– Jo, ett där nationalism och egoism härskade. Jag vet inte vem som talade om Europa, alla talade om sig själva, sade han och lade till att ledare som vill skära i bistånd och utrikespolitik inte förtjänar att sola sig i glansen av fredspriset.

Konservativa Alain Lamassoure (EPP) ordförande för Europaparlamentets budgetutskott, sade att det var 27 versioner av Margaret Thatcher intresserade av att få tillbaka pengar som satte sig vid förhandlingsbordet. Joseph Daul, ledare för den stora EPP-gruppen, uppmanade Herman van Rompuy att ställa sig över medlemsstaternas egoism.

Europeiska rådets ordförande Herman van Rompuy gav en annan verklighetsbeskrivning.

– Det är inte så att man kan förenkla det till en konflikt mellan nettogivare och nettomottagare eller att det var 27 ledare som slog vakt om nationella intressen. Verkligheten är mycket mer komplicerat än så, sade Herman van Rompuy som försäkrade att han nu kommer göra allt han kan för att nå en kompromiss som även Europaparlamentet kan gå med på.