Striden om EU:s budget gör att pengar till utbildning för före detta Saab-anställda får vänta.

Striden om EU:s budget gör att pengar till utbildning för före detta Saab-anställda får vänta.

EU:s budgetstrid hotar Saabpengar

Sällan har EU-parlamentet och medlemsstaternas regeringar stått så långt ifrån varandra i fråga om EU:s budget. Motsättningarna har lett till att knappt 50 miljoner kronor till Saabanställda nu hotas.

Det var upplagt för hårda samtal mellan EU-parlamentets toppförhandlare och ministerrådet på tisdagskvällen. Tidsfönstret för att ro i land en budget på cirka 1000 miljoner kronor nästa år var bara öppet fram till midnatt. Men ett par timmar innan bataljen skulle börja kom chockbeskedet – parlamentet hoppar av.

Parlamentets ordförande Martin Schulz lämnade beskedet under ett möte med ett tiotal premiärministrar som alla propagerar för en större EU-budget, precis som EU-parlamentet. Parlamentets nobb drev ministerrådets förhandlare till vansinne. EU-ministern för ordförandelandet Cypern beklagade sig över att parlamentet tagit ”budgeten som gisslan”.

Nu leder motsättningarna till att ett stöd till före detta Saabanställda på 47 miljoner kronor kan frysa inne. EU-parlamentets budgetutskott skulle ha röstat om pengarna i dag torsdag, men det skjuts upp på obestämd framtid.

Stödet gäller 1 350 personer av de 3 748 som tidigare arbetade på Saab eller på 16 av företagets återförsäljare, främst i och runt Trollhättan. Pengarna ska gå till bland annat stöd vid jobbsökning, arbetsträning, praktik och hjälp att starta egna verksamheter.

Även stöd till uppsagda i sex andra företag runt om i Europa är hotade. Anledningen är att ministerrådet har sagt nej till att skjuta till pengar för en så kallad tilläggsbudget för 2012. Det finns enligt EU-kommissionen ett hål på cirka 75 miljarder kronor för innevarande år och parlamentet vill att medlemsländerna öppnar plånboken.

Men länderna vill i stället att kommissionen omfördelar från andra delar i budgeten. Utöver stödet till de uppsagda arbetarna fattas det pengar till Erasmusprogrammet, utbildning och den europeiska socialfonden.

– Vi har frågat kommissionen om det finns mer pengar att hämta genom omfördelning, men de har sagt nej. Vi har frågat rådet också men de har inte kunnat presentera något. Vi gör bedömningen att rådet agerar lite oseriöst, ett sätt att försöka komma ifrån vad det handlar om, att pengarna faktiskt är slut, säger budgetutskottsledamoten Göran Färm (S) till Europaportalen.

Enligt siffror som EU-kommissionen presenterat hade Sverige den sista oktober drygt 450 miljoner kronor innestående hos EU för resten av 2012 i regionalstöd. Till detta kommer ännu inte utbetalda räkningar för jordbruksstödet på cirka 1270 miljoner kronor, vilket totalt ger 1,7 miljarder kronor. Enligt kommissionens förslag skulle en tilläggsbudget kunna leda till att Sverige tvingas betala in upp till just 1,7 miljarder kronor extra i år.

De misslyckade förhandlingarna om tilläggsbudgeten gjorde att även samtalen om budgeten för 2013 strandade, vilket får följdeffekter. Kommissionen måste komma med ett nytt förslag inom kort som måste slutförhandlas innan årets slut.

Samtidigt pågår stenhårda diskussioner mellan medlemsstaterna om långtidsbudgeten för åren 2014 till 2020 med ett toppmöte i nästa vecka som kulmen. Snart är det jul igen, men budgetbonanzan i Bryssel kan vara ända fram till påska.