Tonio Borg frågas ut i Europaparlamentet.

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Tonio Borgs kandidatur splittrar parlamentet

– Vad ni ser är vad ni får, det finns ingen dold agenda, sade Tonio Borg, Maltas kandidat till posten som EU:s hälsokommissionär, till Europaparlamentarikerna under tisdagens utfrågning. 

Inför Europaparlamentets utfrågning hade flera ledamöter lyft kritik mot Tonio Borgs värderingar och inställning till bland annat abort och homosexuellas rättigheter.

Igår fick den 55-årige maltesiske utrikesministern möjlighet att försvara sig. Han betonade att om han blir hälsokommissionär så skulle han vara en europeisk kommissionär och respektera gällande fördrag och EU:s stadga om de mänskliga rättigheterna. Särskilt artikel 21 i den som förbjuder all diskriminering på grund av bland annat kön och sexuell läggning.

– Ska vi bara rama in den och sätta upp den på väggen? Nej vi ska tillämpa den, sade Tonio Borg under utfrågningen och förklarade att han anser att det finns brister i arbetet mot diskriminering. Till exempel nämnde han bloddonationer, där reglerna i många medlemsländer är olika för homosexeulla och heterosexuella.

Frågeställarna under tisdagens tretimmarsutfrågning var ledamöter från de utskott som har hand om de frågor som skulle hamna på Tonio Borgs bord. Trots att kritiken färgade av sig i många frågor gick utfrågningen lugnt till. Tonio Borg gjorde ett säkert intryck. Flera gånger fick han applåder från supportrar längst bak, vilket föranledde podiet att påminna om att detta är en utfrågning, inte en fotbollsmatch.

Kristdemokraten tillbakavisade anklagelser om homofoba uttalanden och hänvisade till att han varit med och fått igenom en lag som gör det möjligt för samkönade par att registrera sin civilstatus samt stärkt lagstiftning mot homofoba brott.

Han avfärdade också anklagelser om att han skulle ha sagt att maltesiska kvinnor som åker utomlands för att göra abort skulle begå något juridiskt fel och försäkrade att han som kommissionär inte ska eller kommer att lägga sig i abortlagstiftning.

– När det gäller abort är fördraget tydligt, det ligger helt i händerna på medlemsstaterna, sade Borg.

Men att han kommer att grunda sitt arbete i europeiska värderingar innebär inte att han tänker ge upp sina personliga åsikter.

– Jag har inte kommit hit för att överge mina personliga åsikter, det vore hyckleri från min sida och ni skulle se igenom mig direkt om jag gjorde det, sade Borg.

Tonio Borg fick också många frågor kring portföljen som hälsokommissionär. Bland annat framkom att han kommer lägga fram lagstiftningsförslag om kloning av djur för matproduktion nästa år. Han vill också stärka konsumentskyddet, bland annat inom internethandeln och förbättra jämlikheten inom EU på hälsoområdet genom en sammanhållningspolitk inom hälsa.  

En av hans främsta prioriteringar som kommissionär kommer att vara förslaget om ett nytt tobaksdirektiv som företrädaren John Dalli arbetade på. Tonio Borgs ambition är att ha ett förslag på bordet i januari.

– Tobaksprodukter ska se ut och smaka som tobaksprodukter, var Tonio Borgs svar till de som ville ha mer detaljer om vad direktivet kommer innehålla.

Han gjorde också klart att hans åsikt är att EU inte ska bestämma hur cigarettpaket ska se ut, förenklat utseende på cigarettförpackningar förväntades komma i det förslag som John Dalli aldrig hann presentera innan han avgick, utan att han vill lämna det till medlemsstaterna. Dessutom betonade han att insatser behövs för att förebygga att framförallt unga människor börjar röka.

– Vad ni ser är vad ni får, det finns ingen dold agenda, sade Tonio Borg i sina avslutande ord, och efter utfrågningen är det upp till parlamentarikerna att bestämma om de är nöjda med det de såg och hörde.

Den svenska europaparlamentarikern Alf Svensson (KD) tycker att kandidaten gjorde ett bra jobb och att han var väl förberedd. Alf Svenssons budskap till kritikerna efter utfrågningen är att de måste tro på vad Tonio Borg sade, om att han lovar att följa de värderingar och idéer som EU står för. Sina privata åsikterna måste han få ha, menar Alf Svensson.

– Jag delar inte hans värderingar om exempelvis abort, men jag vore ju en antidemokrat om jag inte tillåter honom och Malta att ha de värderingarna, sade Alf Svensson till Europaportalen efter utfrågningen.

Han tror att många av kritikerna känner sig besvikna efter utfrågningen.

– Jag tror att han stärkte sina aktier idag. Han var ju väldigt väl förberedd, sade Alf Svensson.

De politiska grupperna i Europaparlamentet inledde sina diskussioner på kvällen efter utfrågningen. EPP, de konservativa och parlamentets största partigrupp, som Alf Svensson tillhör, står bakom Tonio Borg. Den liberala ALDE-gruppen, trea i storleksordningen och den Gröna gruppen bestämde sig under onsdagen för att rösta nej. Frågan är öppen om hur den socialdemokratiska parlamentsgruppen, som är näst störst i parlamentet, kommer göra. Oavsett vad partigrupperna beslutar så finns det en tradition i parlamentet där ledamöter följer sitt eget huvud och inte sällan går emot vad grupperna beslutat.

I dagsläget finns en majoritet bland Socialdemokraterna i parlamentet för att godkänna Borgs kandidatur. Marita Ulvskog poängterar att den svenska linjen står fast.

 – Vi svenska socialdemokrater kommer att rösta nej till Borg, säger Marita Ulvskog till Europaportalen på onsdagen.

Hon blir besviken om hon inte får med sig sina europeiska kollegor under den knappa vecka som återstår innan omröstningen.

– Ja, man kan inte skilja på värderingar och kompetens. Kompetens är inget som svävar fritt från politiska uppfattningar. Då skulle Lars Ohly vara kyrkominister i en Alf Svensson-regering, säger Ulvskog.

Europaparlamentet tar ställning i nästa vecka. Parlamentets omröstning är rådgivande och ett slutligt avgörande ligger hos medlemsstaterna.