Flera hundra EU-anställda samlades utanför kommissionsbyggnade i Bryssel för att demonstrera mot försämrade villkor.

Flera hundra EU-anställda samlades utanför kommissionsbyggnade i Bryssel för att demonstrera mot försämrade villkor.

Bild: Fredrik Haglund

Upprörda tjänstemän hotar blockera EU

Om medlemsländerna drar ner för mycket på administrationen hotas hela verksamheten, menar EU-anställda som demonstrerade på torsdagen.  

Idag torsdag klockan tolv samlades några hundratal demonstranter utanför EU-kommissionens stålbyggnad i Bryssel. ”Europa är i fara” och ”Utan en europeisk administration finns det ingen framtid för Europa” var några av budskapen på demonstranternas plakat.

Demonstrationen, och den endagsstrejk som var utlyst för anställda på ministerrådet, ska enligt facket ses som en varning inför toppmötet och de åtta medlemsländer, däribland Sverige och Storbritannien, som ivrar för större nedskärningar av administrativa kostnader i EU:s långtidsbudget än de totalt dryga åtta miljarder kronor som kommissionen föreslagit. Nedskärningar som bland annat innebär en minskning av personalen med fem procent genom att pensionsavgångar inte ersätts, utökad veckoarbetstid utan lönekompensation och höjd pensionsålder.

– Vi är redo att blockera verksamheten i alla europeiska institutioner om det blir nödvändigt, säger Hans Torrekens, ordförande för fackföreningen Conf-SFE till Europaportalen efter sitt tal till de samlade demonstranterna.
 
För facket vore det oacceptabelt att gå längre än kommissionens förslag. Inte heller kan den ekonomiska krisen, som Hans Torrekens ser som tillfällig, avgöra tjänstevillkoren.

– Vi förstår vad europeiska medborgare går igenom och vi är redo att visa solidaritet genom tillfälliga åtgärder, men inte genom tjänsteföreskrifter som kommer att binda oss de kommande tio åren, säger Hans Torrekens.

Han är orolig för att de mer långtgående nedskärningar som vissa medlemsstater föreslagit hotar verksamheten och kommer att göra det svårare att få folk till institutionerna i bland annat Bryssel.

– När vi försöker rekrytera till exempel svenskar att jobba här och de ser ingångslönen så frågar de, är det här allt jag får? Då är de inte längre intresserade av att komma, säger Hans Torrekens, och tillägger att en assistent får ca 14 000 kronor i ingångslön.

– Alla tror att vi tjänar mycket men det är inte sant. Vi blir färre men får göra mer. Vi är kvalificerade, jag talar fyra språk, säger en kvinna som har gått ifrån lunchen till dagens demonstration.

Kvinnan, som vill vara anonym, arbetar för EU-kommissionen och menar att som EU-tjänsteman får man inte möjlighet till samma skatteavdrag eller den 13:e månadslönen som många andra offentliganställda i EU:s medlemsländer har. Oron för hur EU-institutionerna ska kunna rekrytera kompetent personal delas också av henne.

– Jag skulle tjäna mer om jag hade stannat i Luxemburg.

Vid EU-toppmötet 22-23 november ska medlemsländerna försöka enas om budgeten för 2014-2020.  Ytterligare en endagsstrejk planeras till den 16 november men facket har hotat med att istället strejka under toppmötet om de inte får gehör för sina krav.